Det er heller ikke i dag påvist noen nye smittetilfeller i Orkland. Det er dermed fortsatt 5 personer med påvist smitte i vår kommune. Regjeringen videreførte i dag tiltakene mot koronavirus til og med 13. april 2020. I kveldens oppdatering forteller vi om hva som skjer når det kommer et positivt prøvesvar, hvordan vi arbeider med kartlegging og forklarer hvorfor ikke alle med symptomer testes.

I gårsdagens oppdatering tok vi blant annet for oss prioriterte grupper for prøvetaking, vurdering av sannsynlige mørketall og forlenging av Orkland kommune sitt lokale vedtak om innlandsrestriksjoner.

Det er i dag tatt 11 nye prøver som er sendt til analyse. Antallet personer i karantene er nå ca. 160, som er noe lavere enn tidligere. Dette er resultat av at vi har fått flere negative prøvesvar.

Det stilles mange spørsmål, og vi vil forsøke å svare på noen av dem:

Hva skjer når en prøve er positiv?

  • Laboratoriet tar omgående kontakt med kommuneoverlege
  • Det meldes fra til Folkehelseinstituttet (FHI) og fylkesmannen
  • Den som er smittet kontaktes pr. telefon. Intervju og kartlegging begynner
  • Avhengig av helsetilstanden blir den som er smittet enten behandlet i hjemmet og isolert eller innlagt om det er behov for det
  • Ved behandling i hjemmet er det tett kontakt og oppfølging, særlig med fokus på forverring og eventuell sykdom blant andre i husholdningen
  • Ved behandling i hjemmet blir det isolasjon til man har vært symptomfri i 7 dager

Hvordan kartlegger vi?

Den som er smittet intervjues pr. telefon av kommuneoverlege/smittevernoverlege.

Det stilles spørsmål for å finne ut av hvor smitten kan komme fra. Det vil si når ble man syk, hvor har man vært og hvem man har møtt. I tillegg kartlegges hvilke personer og situasjoner man har vært i hvor man kan ha smittet andre.

Målet er å lage en tidslinje med bevegelsesmønster og alle kontakter. Deretter kartlegges kontakten til hver enkelt man har truffet. Er det nærkontakt eller bare perifer kontakt? Nærkontakter kartlegges videre for husholdning, jobb og besøk. Perifere kontakter noteres, men følges ikke direkte med mindre de har symptomer på forkjølelse eller feber. Dette er et omfattende, systematisk og tidkrevende arbeid.

Hvorfor testes ikke alle med symptomer?

De som testes er de prioriterte gruppene til Folkehelseinstituttet. Oppdatert oversikt finner du alltid på www.fhi.no

Orkland kommune følger denne prioriteringslisten. Det kan gjøres lokale tilpasninger, men med begrenset analysekapasitet på laboratoriet og begrenset prøvetakingsutstyr, må det prioriteres. Vi kan ikke ta prøver av alle som ønsker det.

Regjeringen forlenger tiltak til og med 13. april

Regjeringen viderefører alle tiltakene som er iverksatt for å bekjempe utbruddet av koronavirus i Norge frem til over påske, til og med 13. april.

Les mer på nettsidene til Regjeringen

I går forlenget Orkland kommune vårt lokale vedtak om innlandsrestriksjoner fram til 28. mars 2020.

Informasjonstjenestene

Vi minner om at du på våre nettsider finner mye informasjon om koronasituasjonen. Benytt deg av denne og de andre informasjonskanalene våre.

Du kan ringe 900 31 260 fra 10:00 til 20:00, eller sende e-post til korona@orkland.kommune.no

Der får du snakke med fagpersoner om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser og andre generelle spørsmål.

Fortsatt god kveld alle sammen!

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona