Mandag 23. mars har forløpt uten at det er påvist nye smittetilfeller i Orkland kommune. I kveldens oppdatering vil vi se litt nærmere på prøvetaking og ta for oss sannsynlige mørketall.

Det er fortsatt fem personer i Orkland med påvist smitte. Siden onsdag i forrige uke er det tatt 158 prøver hos oss. Onsdag til fredag ble det tatt 138 prøver. I helgen ble det tatt fire på lørdag og ni på søndag. I dag er det tatt ni prøver. Det tar nå to til tre dager før prøvesvar foreligger.

Prioriterte grupper

De fleste som testes nå er helsepersonell. I tillegg prioriteres de som er i risikogrupper og som har symptomer. Vi følger de nasjonale anbefalinger om hvem det skal tas prøver av. I dagens situasjon er det nødvendig å gjøre prioriteringer og Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for SARS-CoV2 hos personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tungpustethet, i prioritert rekkefølge: 

 • Pasienter med behov for innleggelse 
 • Pasienter/beboere i helseinstitusjoner  
 • Ansatte i helsetjenesten med pasientnært arbeid*
 • Personer over 65 år som har underliggende, kronisk sykdom**
 • Person som har vært i nærkontakt med et bekreftet tilfelle av covid-19. 

*Ansatte i pasientnært arbeid kan vurderes for testing også ved mildere akutte luftveissymptomer uten annen sannsynlig årsak som har vart over 2 døgn.
**underliggende kronisk sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, kronisk lungesykdom, kreft og høyt blodtrykk. 

Andre personer med akutt luftveisinfeksjon tilbys vanligvis ikke test, heller ikke etter reise. De skal holde seg hjemme til en dag etter symptomfrihet. 

Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger. Personer uten symptomer skal IKKE testes.

Mørketall

Vi kan ikke utelukke at tilsynelatende friske personer, med lette symptomer, kan ha koronasmitte i Orkland kommune. Disse vil, med bakgrunn i den prioriterte listen, ikke bli testet. Det er disse personene som vil utgjøre mørketallet som det ofte refereres til i media.

Når mørketallene blir store, kan det være vanskelig å spore smitten tilbake til opprinnelsen. I en slik situasjon vil vi gå over i en ny fase med andre tiltak.

Vårt offisielle antall smittetall på fem personer er nasjonalt forankret. Det betyr at det er det vi skal rapportere inn til statlige myndigheter. Personer med smitte, men som ikke er påvist, vil derfor ikke komme med i den offisielle statistikken, med mindre man tilhører en av de prioriterte gruppene over.

Hvor smittsomt er det egentlig?

Et eksempel: Et husstandsmedlem i isolasjon med positiv koronasmitte, vil svært sannsynlig smitte andre husstandsmedlemmer. Får disse symptomer, men er ellers friske, skal de ikke nødvendigvis testes. Legen tar da utgangspunkt i at de da har fått smitten og behandler pasientene deretter. Det betyr isolasjon.

Det har vært et tema hvor smittsom sykdommen egentlig er. Studier fra Kina tyder på at hver tredje person som har nærkontakt med den smittede blir smittet.

Med nærkontakt menes:

 • Har bodd i samme husstand som en person som er bekreftet syk med covid-19
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsning) en som er bekreftet syk med covid-19
 • Har vært i direkte kontakt med spytt (for eksempel blitt hostet direkte på) fra en person som er bekreftet syk med covid-19
 • Har hatt nærkontakt, ansikt til ansikt, under 2 meter i mer enn 15 minutter, med en person som er bekreftet syk med covid-19
 • Har oppholdt seg i et avgrenset miljø (for eksempel et klasserom, møterom, venterom e.l.) med en person som er bekreftet syk med covid-19 i mer enn 15 minutter og på mindre enn 2 meters avstand
 • Har pleiet/behandlet en pasient, håndtert prøvemateriale fra, eller på annen måte har hatt tilsvarende nær fysisk kontakt med en person som er bekreftet syk med covid-19, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr
 • Har sittet i nærheten av (to seter eller nærmere i alle retninger) en person som er bekreftet syk med covid-19 på fly, samt andre nærkontakter på fly
 • Har vært del av samme reisefølge som en person som er bekreftet syk med covid-19

Reiserestriksjoner innland

Et tema som har vært mye omtalt, er lokale kommunale vedtak som er strengere enn de nasjonale. I dag har Orkland kommune forlenget vårt lokale vedtak om innlandsrestriksjoner fram til 28.mars 2020. Det betyr at Orkland kommune opprettholder karantenekrav for til- og hjemreisende som har vært i store deler av Sør-Norge: Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland.

Fylkesmannen i Trøndelag har hatt saken til gjennomlesing og godkjenning, og har ingen innvendinger. Vedtaket gjelder altså fram til 28.mars, med mindre det kommer eventuelle nasjonale bestemmelser som opphever vedtaket.

Informasjonstjenestene

Vi minner om at du på våre nettsider finner mye informasjon om koronasituasjonen. Benytt deg av denne og de andre informasjonskanalene våre.

Du kan ringe 900 31 260 fra 10:00 til 20:00, eller sende e-post til korona@orkland.kommune.no

Der får du snakke med fagpersoner om spørsmål knyttet til lokal smittesituasjon, karantenebestemmelser og andre generelle spørsmål.

Fortsatt god kveld alle sammen! 

#kaldthodevarmthjerte


orkland.kommune.no/korona