Allerede nå er det på tide å forberede høsten 2020. Fristen for å søke plass på skolefritidsordningen (SFO) er 1.mars. 

Du kan søke om SFO – plass her

SFO er et frivillig, kommunalt tilbud for elever på første til fjerde årstrinn i barneskolen i Norge. Barn med spesielle behov har plass frem til 7. klasse.

Foresatte som trenger tilsyn til barna lengre enn skoletid, for eksempel på grunn av egen jobb, kan la barna gå på SFO før og etter vanlig skoletid fra klokka 06.45 til skolestart og fra skoleslutt til 16.30 hver skoledag. Skolefritidsåret varer fra 1. august til og med 31. juli. Dersom forholdene tilsier det, kan rektor fatte avgjørelse om stengning av skolefritidsordningen i romjula, i påskeuka og i juli etter at det er drøftet i skolens rådsorganer. Ved stengning om sommeren, vil barn som har behov for skolefritidsplass om sommeren få det. Tilbudet vil da kunne bli gitt i en annen skolefritidsordning eller barnehage.

Du kan lese mer om SFO-tilbudet i vedtektene