- Vi vet at verdien av å møte andre i samme situasjon er stor. Når vi i tillegg kan bruke fagkompetanse og engasjement i samarbeid med frivilligheten, vil dette bli et godt sted å komme til. Første treff er allerede torsdag 17. februar.

Det sier Kirsten Singsaas Sundsøy, som jobber som fysioterapeut i friskliv og rehabilitering i Orkland kommune. I samarbeid med Kreftforeningen og Orkdal sanitetsforening bidrar hun nå til å etablere et møtested for kreftrammede, ferdigbehandlede, pårørende og etterlatte i kommunen. Kafeen får tilhold i sanitetsforeningens hus, som har adresse Evjensvollen 26, like ved Orkdal sjukehus.

Treffsted for deling av erfaringer

- Dette skal være et gratis, ukentlig lavterskeltilbud. Hver torsdag fra klokken 12:30-14:30 tilbyr vi et møtested der vi både kan senke skuldrene, være oss selv og ha det hyggelig sammen, sier Sundsøy, som forteller at det i tillegg vil bli foredrag om aktuelle tema, tilbud om trening med fysioterapeut og samtale med kreftsykepleier.

- Vi ønsker at dette skal være et godt sted for alle som på en eller annen måte er eller har vært rammet av sykdommen kan dele sine erfaringer.

Nasjonal og lokal forankring

Sundsøy forteller at tilbudet er forankret i Orkland kommunes nye kommuneplan og at tilbudet i 2022 vil være organisert som et pilotprosjekt. Hun har sikret seg solid kompetanse i arrangørstaben. Både kreftsykepleier Tove Rian Ljøkjel og ergoterapeut Magnhild Kristoffersen har lang erfaring på området og vil bli viktige bidragsytere. Frivilligheten er på plass i form av samarbeidet både med den lokale sanitetsforeningen og Kreftforeningen.

Verdibasert tilbud

Orkland kommune valgte seg noen sentrale verdier i 2020. Verdiene modig, klok og nær peker ut retningen for hvordan vi som kommune skal utføre våre tjenester på alle områder.

- Vi har latt oss inspirere av disse gode verdiene i arbeidet med dette prosjektet, sier Sundsøy. Vi er modige fordi etablering av nye tilbud alltid er spennende og forbundet med usikkerhet. Vi har forsvart ressursbruken for våre ledere, basert på det vi mener er et etterlengtet behov blant våre pasienter og deres pårørende. Vi er også modige fordi vi inviterer personer som har kjent på livets brutale urettferdighet ved å bli berørt av kreft. Det de har gått gjennom, lever med og deler med oss har vi stor respekt for.

Klokt og nært

- Jeg vil ubeskjedent si at vi er kloke fordi vi vet at dette er et behov. Verdien av å møte andre i samme situasjon er stor. Når vi i tillegg kan bruke vår fagkompetanse og vårt engasjement i samarbeid med frivilligheten kan dette bli et godt sted å komme til, sier Sundsøy, som framhever at de naturligvis også svært nær når de møter mennesker som har fått livet sitt snudd på hodet.

Tove Rian Ljøkjel peker også på betydningen av at de nå kan tilby et lokalt treffsted for alle som ikke kan benytte seg av det et større tilbud ved Vardesenteret ved St.Olavs hospital i Trondheim.

- Vårt tilbud ligger like i nærheten av Orkdal sjukehus, hvor også kreftpoliklinikken holder til. Når vi i tillegg får med oss flotte, engasjerte frivillige fra sanitetsforeningen håper vi at dette kan bli et godt, verdifullt og varig tilbud i Orkland, sier Magnhild Kristoffersen.

Om kreft

  • Kreft er samlenavnet på rundt 200 kreftformer. De har mange fellestrekk, men det er også mye som skiller dem.
  • 3 av 4 som får kreft i Norge overlever. Det er dobbelt så mange som for 50 år siden.
  • I 2020 fikk 35 515 personer i Norge kreft, 19 223 menn og 16 292 kvinner ble rammet.
  • Kreftforeningen er en folkebevegelse med 128 000 medlemmer. 25 000 frivillige, 200 medarbeidere og tusenvis av givere og støttespillere sørger for å skape gjennomslag for kreftsaken.

Her kan du lese mer om kreftomsorg i Orkland kommune