Rådmann og ledergruppe

Rådmannen er den øverste administrative lederen i kommunen. Rådmannen har det overordnede ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak og gjennomføre den daglige driften av kommunen.

Ingvill Kvernmo

Ingvill_Kvernmo_COL_500.jpgRådmann

Ingvill Kvernmo kommer fra stillingen som rådmann i Orkdal kommune. Hun har vært prosjektleder for etableringen av Orkland kommune. Fra 1.1.2020 er hun rådmann i vår nye kommune.

Telefon:
412 32 433

Send e-post

Petter Lindseth

Petter_Lindseth_COL_500.jpgKommunalsjef samfunn

Petter Lindseth kommer fra stillingen som rådmann i Meldal kommune, før han ble kommunalsjef for samfunn i Orkland kommune.

Lindseth er samfunnsplanlegger av utdanning, med en master i samfunnsplanlegging og ledelse.  Han har hovedansvar for tekniske tjenester, plan og forvaltning, brann og redning, landbruk og naturforvaltning, samt kultur og idrett.

Telefon:
951 72 662

Send e-post

Kristin Wangen

KristinWangen_2_COL_500.jpgKommunalsjef helse og mestring

Kristin Wangen kommer fra stilling som kommunalsjef for helse og omsorg i Orkdal kommune før hun ble kommunalsjef for helse og mestring i Orkland kommune.

Wangen er sykepleier av utdanning med en master i helsevitenskap. 

Telefon:
934 92 315

Send e-post

Eva Sæther

Eva_Sæther_COL_500.jpgKommunalsjef oppvekst

Eva Sæther kommer fra stillingen som kommunalsjef for Oppvekst og har vært assisterende rådmann i Agdenes kommune.

Hun er lærer av utdanning, mellomfag sos.ped og spes.ped, og med en master i skoleledelse. Eva Sæther vil ha hovedansvar for skoler, barnehager, voksenopplæring, flyktningetjenesten, samt barne- og familietjenesten. 

Telefon:
934 51 853

Send e-post

Svein Henry Berdal

Svein_Henry_Berdal_COL_500.jpgØkonomisjef

Svein Henry Berdal kommer fra stillingen som rådmann i Orkdal kommune, og mangeårig assisterende rådmann og økonomisjef i Orkdal.

Berdal er økonom av utdanning, og har solid realerfaring innen faget. Han vil ha ansvar for økonomifunksjonen i Orkland.

Telefon:

928 44 462

Send e-post

Stein Arne Jakobsen

Stein_Arne_Jakobsen_COL_500.jpgPersonalsjef

Stein Arne Jakobsen kommer fra stillingen som personalsjef i Meldal kommune.

Han har en bachelor i strategisk personalledelse og en master i kunnskapsledelse og innovasjon. Jakobsen vil ha ansvar for personal- og organisasjonsutvikling i Orkland kommune.

Telefon:
926 37 958

Send e-post

Eivind Sperre Austnes

Eivind_Sperre_Austnes_COL_500.jpgLeder kommunikasjon og digitalisering

Eivind Sperre Austnes kommer fra stilling i Statens Vegvesen, der han blant annet har vært kommunikasjonsleder.

Han har en mastergrad i PR-ledelse og strategisk kommunikasjon. Han har også utdanning innen kommunal planlegging og administrasjon. Austnes har ansvar for IT, kommunikasjon, digitalisering, arkiv og servicetorg.

Telefon:
918 82 577

Send e-post