Interessen for å bli vaksinert er stor i Orkland. 35 prosent av alle mellom 18 og 74 år har registrert seg allerede. I denne artikkelen får du også svar på ting du kanskje lurer på.

Mandag denne uka lanserte Orkland kommune sin digitale løsning slik at du kan gi beskjed om at du ønsker å motta vaksine når den kommer. Mange har logget seg på, mens andre har tatt kontakt med vår koronatelefon for å få hjelp til å registrere seg. Begge deler er selvsagt like greit, og hos våre ansatte på koronatelefon får du god hjelp dersom det er noe du er usikker på.

Du bestemmer selv

I Norge er det frivillig om du ønsker å vaksinere deg. Det er altså opp til hver enkelt av oss om vi ønsker å ta imot tilbudet. Dette gjelder også vaksinering mot korona. Hvis du ønsker vaksine må du gi kommunen beskjed gjennom å registrere deg. For at kommunen skal få oversikt over totalantall og hvor mange som tilhører de ulike prioritere gruppene, må hver enkelt av oss være registrert.

Egen nettside for registrering

I registreringen må du logge deg inn med Bank-ID. Dette for å sikre at vi vet at du er du. Du kan lese mer om dette og hva som skjer fra du er registrert fram til du får vaksine på lenken under. Der finner du også lenken til registreringen:

Vaksinasjonsregistrering

I dag lanserer vi også en engelskspråklig versjon av tjenesten. Den finner du her:

Vaksinasjonsregistrering – engelsk versjon

Stor interesse

I Orkland bor det cirka 12 700 personer i aldersgruppen 18 til 74 år. Med 4 464 registrerte per fredag 5. mars utgjør dette i overkant av 35 prosent. Det er et svært høyt tall og tyder på stor interesse for å motta vaksine. Registreringen foregår i en egen digital løsning, som heter Helseboka. Det er en løsning som etter hvert mange kommuner har tatt i bruk. I Bodø ble løsningen lansert allerede i uke 1. Der har så langt 45 prosent av potensielle mottakere registrert seg. I Tromsø ble løsningen tatt i bruk i uke 2, og så langt er tallet der 50 prosent.

Markedsføring av tjenesten

Så langt er det informert om ordningen på kommunens egne nettsider og facebook. Det er tydelig at svært mange har fått med seg dette, da det allerede på mandag var over 3 500 som hadde vært inne og registrert seg. Avisa Sør-Trøndelag har omtalt saken i et par avisartikler i løpet av uka. I morgen, lørdag 6. mars, blir vaksineregistreringen annonsert i lokalavisa, og vi vil fortsette å omtale den i ulike sammenhenger i tiden som kommer. Bidra gjerne med å spre informasjonen i dine egne nettverk.

SMS til innbyggerne

Vi har fått spørsmål om kommunen vil sende ut SMS til befolkningen om dette. Dette virkemiddelet ønsker vi å vente litt med. Grunnen er at varslingssystemet er basert på en del kriterier som gjør at vi ikke treffer målgruppen helt presis. SMS-varslingen når alle personer over 16 år som har registrert telefonen på sin bostedsadresse i kommunen. Den sendes også automatisk til alle som har fritidseiendom her. Dermed vil varslingen nå et stort antall personer som ikke får tilbud om vaksine i Orkland. I tillegg vil den også sendes til alle de som allerede har registrert seg, samt de som har fått vaksine.

Du kan lese mer om kommunes SMS-varsling her

Spørsmål og svar

Vår koronatelefon får en del henvendelser angående registreringen. Her har vi samlet opp noen av de mest vanlige spørsmålene og svarene som innbyggerne får.

Jeg er 75 år gammel.  Skal jeg registrere meg i vaksinekø?

Nei, alle som er fylt 75 år og de som er eldre enn det får tilbud om vaksine fra sin fastlege eller kommunens vaksinekoordinator.

Jeg har ikke fastlege i Orkland. Skal jeg allikevel registrere meg om jeg ønsker å få vaksine?

Ja, alle som er folkeregistrert i kommunen og er mellom 18 og 74 år skal registrere seg om de ønsker vaksine. Er du som er 75 år eller eldre, folkeregistrert i Orkland, har fastlege i annen kommune, men ønsker vaksine? Ja, da ringer du oss på koronatelefonen slik at vi kan registrere deg hos kommunens vaksinekoordinator.

Hvorfor stilles det spørsmål om underliggende sykdommer til de som er under 65 år, og ikke til de som er over 65 år?

Gruppen 65-74 år tilhører allerede en prioritert gruppe.  Det er ikke behov for informasjon om underliggende sykdommer siden man allerede er prioritert. Gruppen 18-64 år vil på bakgrunn av informasjon om underliggende sykdommer bli vurdert om de skal flyttes frem i vaksinekøen.  Derfor har vi behov for opplysninger om underliggende sykdommer.

Hvordan kan jeg være sikker på at informasjon om mine underliggende sykdommer fanges opp når jeg tilhører aldersgruppen 65-74 år, og det ikke stilles spørsmål om det?

Som svar over.  Du tilhører allerede en aldersgruppe som vil bli prioritert. Når du får beskjed om at det er din tur til å få vaksine, vil vi gjøre en helsekartlegging av deg slik at vi får kjennskap til underliggende sykdommer, allergier med mere.

Hvorfor har noen som er yngre enn meg fått vaksine og ikke jeg?

Vi holder nå på med vaksinering av aldersgruppen 75-84 år. I all hovedsak vaksineres de eldste først. Det kan være ulike grunner til at en på 79 år har fått vaksine før en på 83. Det kan være at noen fastleger har flere eldre pasienter og derfor trenger lengre tid. Det kan også skyldes at noen kan møte på kort varsel for vaksine om andre blir forhindret i å møte. Fastlegen kan også foreta individuelle helsemessige vurderinger som spiller inn.


orkland.kommune.no/korona