Regjeringen kom med en ytterligere innstramming i forhold til koronasituasjonen i går. Noen tiltak er anbefalinger, mens andre er hjemlet i covid-19-forskriften.  

Innstrammingene kommer som et resultat av at det den siste tiden har vært kraftig økning i nye smittede landet over. For å få kontroll på situasjonen ser myndighetene at det nå er helt nødvendig med nye innstramminger.

Nasjonale anbefalinger

Først tar vi for oss anbefalingene som gjelder hele landet fra og med i går, torsdag 5. november.

Hold deg hjemme!

Det anbefales at alle i de kommende ukene i størst mulig grad holder seg hjemme og begrenser sosial kontakt med andre mennesker.

Dette betyr: Ha færrest mulig nærkontakter de neste ukene. Dette gjelder både på jobb og fritid. Har du en jobb der du kan jobbe på hjemmekontor og dette er avklart med arbeidsgiver kan dette være en god ide. Noen arbeidsplasser vil innføre dette, men det er ikke et krav. Vi oppfordrer dere som er på jobb å unngå unødvendige fysiske møter. Bruk digitale møtearenaer som Skype og Teams.

I private hjem, hager eller hytter bør man ikke ha mer enn fem gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Hvis alle gjestene er fra samme husstand, kan man være flere. To familier kan møtes selv om de har mange barn. Begrensningen om at man ikke bør ha flere enn fem gjester, gjelder ikke for barnehage- eller barneskolekohorter.

Dette betyr: Barnehagebarn og barneskoleelever kan avholde bursdag med sin kohort eller klasse hjemme hos den enkelte. Dette gjelder imidlertid ikke hele klassetrinn. Om barnet ditt går i klasse 2A så er det den klassen som kan inviteres i bursdag. Klasse 2B og 2C er egne kohorter og inviteres ikke.

Unge og voksne som har vært sammen med venner og andre der det ikke har vært en meters avstand, bør holde to meter avstand til folk i risikogruppen.

Dette betyr: Det vil være svært vanskelig på offentlige plasser, som for eksempel kjøpesenter, å vite hvem som er i risikogruppe eller ikke. Derfor bør man overholde 2 meter avstand til fremmende på offentlige plasser.

Unngå reiser!

Unngå unødvendige innenlandsreiser. Unntak er arbeidsreiser som vurderes som nødvendige og reiser til fritidseiendommer som kan gjennomføres uten kontakt med andre.

Dette betyr: Fritidsreisen du har planlagt til Oslo eller Bergen for julehandel eller for å besøke venner dropper du.

Skoler og utdanningsinstitusjoner – vær forberedt!

Alle universiteter, høgskoler og fagskoler skal vurdere om de i perioden fremover kan redusere undervisning og annen aktivitet som bidrar til økt mobilitet, blant annet press på kollektivtrafikken.

Videregående skoler og ungdomsskoler må forberede seg på at tiltaksnivået kan bli rødt, dersom smitten stiger ytterligere. I Orkland er det per nå gult nivå, slik det har vært helt siden i sommer.

Nasjonale forskriftsendringer

Regelendringene er regulert i covid-19 forskriften. Dette betyr at om man ikke følger disse begår man en straffbar handling.

Uteliv

Fra midnatt, natt til lørdag gjelder følgende:

 • Nasjonal skjenkestopp fra klokken 24:00. Det betyr at man ikke kan servere alkohol etter dette tidspunktet.
 • Serveringssteder med skjenkebevilling kan heller ikke slippe inn nye gjester etter klokken 22:00.

Private sammenkomster og arrangementer

Fra midnatt, natt til mandag 9. november innføres følgende:

 • Inntil 20 personer kan være tilstede på private sammenkomster på offentlige steder og i leide lokaler.
 • Inntil 50 personer kan være tilstede på innendørs arrangement uten fastmonterte seter.
 • Inntil 200 personer kan være tilstede på arrangementer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.

Dette betyr: Om du som privatperson har leid grendehuset for å feire holde bursdag, dåpsfest, konfirmasjonsfest eller lignende, kan du maksimalt ha 20 gjester. Er bursdagen i ditt eget hjem gjelder begrensningen på maksimalt 5 gjester, eller en større familie inkludert deres barn. Om din forening eller organisasjon arrangerer i et lokale med flyttbare stoler, kan det maksimalt være 50 personer tilstede.  Om det en arrangerer noe i for eksempel en hall med fastsatte seter, kan det være maksimalt 200 personer tilstede, forutsatt at avstandskrav kan overholdes.

Karantene og reiser

Arbeidsreisende, som i de siste 10 døgnene før de kommer til Norge har oppholdt seg i områder med særlig høyt smittenivå, kan ikke lenger benytte seg av ordningen med testing hver tredje dag, jf. covid-19-forskriften § 6 c. Hovedregelen om innreisekarantene vil derfor i utgangspunktet gjelde for arbeidstakere fra disse områdene.

 • For arbeidstakere som kan benytte seg av unntaket i § 6 c er det gjort endringer i bestemmelsen: Arbeidstakere som har fritidskarantene skal testes hver tredje dag og være innkvartert på enerom de ti første dagene i landet. Arbeidsgiver skal legge til rette for avstand til andre når arbeidstakeren er i fritidskarantene. Unntaket gir ikke lenger fritak for innreisekarantene på fritiden.
 • Reisende fra røde land må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke fremviser en slik test, kan vedkommende bli nektet innreise. Dette iverksettes fra midnatt, natt til mandag 9. november.

Dette betyr: Det er ikke tilstrekkelig å teste seg på flyplassen når man ankommer flyplassen fra rødt land. Utenlandsk arbeidskraft fra rødt land skal ha tatt testen i hjemlandet og svar skal foreligge slik at en kan dokumentere dette på flyplassen når man kommer.

 • Kravet gjelder ikke for nordmenn, personer som har bosted i Norge eller personer i transitt.
 • Kravet gjelder ikke personer som jevnlig kommer til Norge fra Sverige og Finland for å jobbe.
 • Kravet gjelder helsepersonell som pendler til Norge og som har vært mer enn sju dager utenfor Norge.
 • Personell i kritiske samfunnsfunksjoner kan unntas når det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse.
 • Personer som kommer til Norge må ha fast bopel i landet, eller arbeids- eller oppdragsgiver må gi garanti for egnet oppholdssted ved ankomst til Norge.
 • Personer, inkludert turister og besøkende, som verken har egen bopel eller arbeids- eller oppdragsgiver i Norge må oppholde seg på karantenehotell og teste seg i karanteneperioden. Dette gjelder også familiemedlemmer som kommer for å besøke slekt i Norge.
 • Helsedirektoratet gis i oppdrag å utrede hvordan disse kravene kan innføres. Frem til dette er etablert, forsterkes grensekontrollen etter eksisterende regelverk.

Vi ber om at alle setter seg inn i, og følger de nye anbefalingene og regelendringene. Det er nødvendig for at vi skal kunne begrense smittespredningen og opprettholde et helsevesen som også skal håndtere alle øvrige oppgaver i en vanskelig tid.

Lokale restriksjoner

Det er for tiden ingen lokale restriksjoner i Orkland knyttet til koronasituasjonen. Vi følger de nasjonale anbefalingene og reglene som til enhver tid gjelder. Vi vil likevel anbefale at personer fra andre kommuner reduserer antall besøk til eldre som bor på institusjoner, med mindre den eldre er blitt akutt dårligere eller er i livets sluttfase. Til slutt en liten presisering av hvordan man beregner karantene. Blir du pålagt karantene fra en mandag regnes dette som dag 0, tirsdag er dag 1, onsdag er dag 2 osv. Dag 10 er torsdag i uka etter og på fredag er karanteneperioden over.

Kjenner du på symptomer anbefaler vi deg om å ringe vår koronatelefon på telefon 900 31 260.

Husk at vi alle har et ansvar for å holde oss løpende oppdatert på gjeldende anbefalinger og forskrifter. Dette er fortsatt en dugnad!


orkland.kommune.no/korona