Hva er viktig for deg når det gjelder digitalisering, teknologi og kommunale tjenester?
 
Vi arbeider nå med temaplan digitalisering for Orkland kommune, og en viktig forutsetning for en slik plan er at brukerens behov skal settes i sentrum. Vi skal ikke digitalisere bare for å digitalisere - det handler om å digitalisere for å tilby bedre tjenester.
 
I webinaret går vi gjennom rammene for planen, lokale og nasjonale føringer, samt noen av utfordringene og mulighetene som vi har identifisert.
 
Digitalisering er et komplekst lagspill - og da trenger vi nettopp din hjelp!
 
Send inn dine innspill: