Vinteren er en tøff periode for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden utover seinvinteren og våren. På denne tiden er de særlig sårbare for menneskelige forstyrrelser. Selv fredelige turgåere på ski eller til fots kan utløse flukt hos dyra. Villreinen er også på den globale og nasjonale rødlista.

Vi henstiller til at alle viser hensyn og holder hunder i bånd. Fra 1. april er det båndtvang, men det kan innføres ekstraordinær båndtvang dersom det blir nødvendig før 1. april.

Du kan lese mer om å ta hensyn til rein og vilt på Statsforvalterens hjemmeside