Personer med alvorlig nedsatt immunforsvar får nå tilbud om tredje dose. Tilhører du denne gruppen kan du nå få denne gjennom vårt drop-in-tilbud i Orklahallen fra i morgen, torsdag 16. september. I denne informasjonen får du mer informasjon om hvem dette gjelder og hva du skal gjøre for å få vaksine.

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer og medisiner som gir grunnlag for å få vaksinedose 3. I utgangspunktet er det kun voksne med alvorlig svekket immunforsvar som skal tilbys en tredje vaksinedose. Husk at det skal være et minimum intervall på 4 uker mellom 2. og 3. dose.

Ta med dokumentasjon

Det er ikke nødvendig at du tar kontakt med spesialisthelsetjenesten eller fastlege før vaksinering, med mindre det er noe spesielt du er usikker på. Du kan møte opp i Orklahallen torsdag 16. september fra klokken 13:00 til 17:00. NB! For å få vaksine må du imidlertid framvise en av følgende:

  • Vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon om diagnosen.
  • Resept, e-resept eller emballasje med navnet og datert etikett fra apoteket
  • Poliklinisk notat, epikrise eller brev der den aktuelle behandlingen er nevnt, enten i papirversjon eller hentet fra HelseNorge

Vi gjør oppmerksom på at vaksinestasjonen ikke lagrer spesifikk informasjon om behandlingen eller diagnose, men er pålagt å dokumentere at aktuell informasjon er framvist. Du vil beholde dokumentasjonen og det vil ikke bli tatt kopier. Vi vil ivareta personvernet. Dersom du ikke ønsker å dele informasjonen kan du selvsagt velge å vente med å vaksinere deg for tredje gang. Du vil etter hvert motta brev fra spesialisthelsetjenesten hvor det fremgår at du er i en gruppe som kan motta tilbud om tredje dose.

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Er du usikker på om du er i målgruppen for tredje vaksinedose? Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over hvilke grupper som anbefales å motta en tredje dose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte
  • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
  • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
  • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til denne listen kan møte opp til drop-in-vaksinasjon. NB! Du må kunne vise dokumentasjon på dette, slik det er beskrevet ovenfor.

Gruppe 2

Denne gruppen inneholder tre pasientkategorier og litt ulik praksis vil gjelde for kategoriene:

1)  Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.

NB! Du må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.

2)  Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.

Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan møte opp til vår drop-in-vaksinasjon. Se liste over medikamenter her:

Medikamenter som gir grunnlag for tredje vaksinedose

NB! Du må kunne vises fram dokumentasjon på dette, slik det er beskrevet ovenfor.

3  )Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.

Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

Pfizer- og Moderna-vaksiner benyttes

Både Pfizer og Moderna- vaksiner benyttes til dose tre, uavhengig av hvilken vaksine som ble gitt som første og andre dose. Du kan ikke velge hvilken vaksinetype du skal få.

Eventuelle spørsmål om tredje dose med korona-vaksine for personer med nedsatt immunforsvar kan du rette til din fastlege.


orkland. kommune.no/korona