Når fargerike felt med hester, sulkyer og kusker konkurrerer knallhardt om seier, penger og pokaler på Varig Orkla Arena, kunne de ikke vært mer på hjemmebane. Allerede i 1873 ble Ørkedals Selskab for Kapkjøring i Traav stiftet, den første av sitt slag i Norge. Samme vinter ble den første konkurransekjøringen arrangert nord for dagens Forve bru. På isdekte Orkla deltok fire hester som travet på rettstrekket fra Metligjerdet i retning brua. Formålet med kappkjøringen var å vise at dette var den beste måten å få fram hva en hest virkelig dugde til.

Hestens innsats i arbeidslivet var nok noe folk i dalen var godt vant med i bondesamfunnet. Men allerede fra 1600-tallet drev bøndene også transportvirksomhet med hest og kjerre. Sammen fraktet de den verdifulle malmen fra gruvene på Løkken til havna på Orkedalsøren. På den måten var de viktige bidragsytere i kommunens tidlige industrihistorie. Det hevdes imidlertid at denne virksomheten heller ikke var helt fri for konkurranse, da kjørekarene visstnok ofte kappes om hvem som kom først fram med lassene sine til kisvekta på Øra.

De første årene var travsporten kun en vinteraktivitet på elveisen og på ulike vatn i nærområdet, alt avhengig av isforholdene. Etter hvert ble det løp også på sommerstid, først på veger, så på egne baner. Hestens betydning i hverdagsliv, industrihistorie, sport og kulturliv har satt viktige spor og på mange måter satt sitt preg på dalføret og kommunen. Gjennom et bevisst forhold til avl har hestene i dalføret oppnådd fremragende prestasjoner på travbaner i inn- og utland.

Hesten og folket hører sammen i kommunen vår. Når Varig Orkla Arena nå står ferdig, ikke langt fra travsportens vugge i Norge, kjennes det på mange måter derfor både riktig og viktig at Nordens flotteste travanlegg ligger akkurat her.

Velkommen til Orkland!

Med hilsen

Oddbjørn Bang
Ordfører