Hver uke vil vi gi deg en oversikt over status på koronavaksinasjonsprogrammet i Orkland kommune. Du vil blant annet finne nøkkeltall for forrige uke, og hvordan planen er for uka som kommer. Dagens nyhet er at vi nå har åpnet for at du kan registrere deg for vaksinering. Det gjør du på våre nettsider.

Alle mellom 18 til 75 år i Orkland som ønsker å vaksinere seg mot covid-19, registrere seg for å få tilbud om vaksine. Grunnen til dette er at vaksinering er frivillig. For å få oversikt over alle som vil vaksinere seg er kommunen avhengig av et godt samarbeid med innbyggerne. Vi lanserte tjenesten klokken 10:00 mandag formiddag.  Fram til klokken 16:30 hadde allerede 3 735 personer registrert seg. Det er ingen ting å vente med - registrer deg i dag!

Registreringen foregår digitalt, og du må ha Bank-ID for å gjøre dette. Har du ikke Bank-ID eller trenger bistand til å registrere deg, kan du få hjelp på vår koronatelefon. Du finner all nødvendig informasjon her:

Vaksineregistrering

Tilgang på vaksine bestemmer tempoet

Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det er kommunens oppgave å tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. Det betyr at tilgang til vaksine er styrende for hvor raskt vaksinasjonsprogrammet kan gjennomføres.

Vaksineringen foregår i to omganger, og det må gå minimum 21 dager fra første dose til andre dose settes.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall per fredag i uken før. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) statistikk som oppdateres daglig. Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

Uke 8

I uke 8 ble det satt 410 vaksinedoser i Orkland. Aldersgruppen 85+ er på det nærmeste ferdigvaksinert. Arbeidet med å vaksinere utvalgt helsepersonell fortsatte i løpet av uken, og vi er godt i gang med personer i aldersgruppen 75-84 år. Det er fastlegene som har ansvaret for å vaksinere den sistnevnte gruppen.

Hva skjer i uke 9?

I løpet av denne uken forventes det at over 260 personer i aldersgruppen 75-84 år får satt sin andre dose av vaksine. I tillegg planlegges det at 160 doser av førstegangsvaksine blir satt på utvalgt helsepersonell, mens 46 personer i denne gruppen vil bli ferdigvaksinert. Vi minner igjen om at du nå kan registrere deg for vaksine. Klikk deg inn på lenken øverst i saken og meld deg på.

Takk for at du bidrar!

Totaltall per uke 8

Totalt antall vaksinerte
1 785

1. dose
1 168

2. dose
617

Antall innbyggere
18 217

%-vaksinert 1. dose + 2. dose
 9,7%

 

Tall fordelt på prioriterte grupper per uke 8

Nasjonal prioriteringsrekkefølge

1. Beboere i sykehjem

1. dose
162

2. dose
162

Status
Ferdig

2. Alder 85+

1. dose
399

2. dose
369

Status
Pågår

Utvalgte helsepersonell

1. dose
228

2. dose
88

Status
Pågår

3. Alder 75-84 år

1. dose
377

2. dose

Status
Pågår
4. Alder 65-74 år og 18-64 år med disse diagnosene*

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
5. Alder 55-64 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
6. Alder 45-54 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status

Nærmere informasjon følger***
7. Alder 18-44 år med disse diagnosene**

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
8. Alder 55-64 år

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
9. Alder 45-54 år

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***
Øvrig befolkning (massevaksinering)

1. dose

2. dose

Status
Nærmere informasjon følger***

*** Dette vil avhenge av hvor mange vaksinedoser Orkland tildeles fra sentrale myndigheter og når de kommer. Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider:

Hvem kan få koronavaksine og når forventer vi å kunne vaksinere ulike grupper?

Diagnoser - henvisning fra tabellen over:

Diagnose*

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Diagnose**

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på = 35 kg/m2 eller høyere)
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

orkland.kommune.no/korona