I uke 13 ble det totalt satt 259 koronavaksiner fra Pfizer/BioNTech. Denne uka er det førstegangs vaksinering for aldersgruppen 65-74 år og 18-64 år med spesifikke diagnoser. I tillegg ivaretar legekontorene andre dose for aldersgruppen 75 år og eldre. Vi vil også gjenoppta vaksinering av helsepersonell denne uka i større skala. Vi ser gjerne at flere registrer seg for koronavaksine. Takk for at du bidrar!

Det er i skrivende øyeblikk 6367 som har registrert seg for vaksinering, noe som tilsvarer 52% av befolkningen som er aktuell for koronavaksine. I aldergruppen 65-74 år har hele 75% registrert seg for koronavaksine. Det er bra – men kan bli bedre!

Spørsmålet er om du har registrert deg?

Vi minner igjen om at ALLE mellom 18 til 74 år, som ønsker å vaksinere seg mot covid-19, må registrere seg for å få tilbud om vaksine. Registreringen foregår digitalt, og du må ha Bank-ID for å gjøre dette. Har du ikke Bank-ID eller trenger bistand til å registrere deg, kan du få hjelp på vår koronatelefon. Du finner all nødvendig informasjon her om hvordan du kan registrere deg selv, hvordan du kan få bistand fra koronatelefon med registrering eller om du har andre spørsmål knyttet til koronavaksine:

Vi har fått tilbakemelding fra personer som sier at de ikke er innkalt. Når vi sjekker i journalsystem ser vi at de ikke har registrert seg for koronavaksine eller at de ikke har svart når de har blitt oppringt flere ganger.

Vi ber om at disse personene registrerer seg og at de svarer eller ringer tilbake når vi kontakter dem, selv om det er et for dem ukjent telefonnummer. Det er viktig at vi får kontakt med de som skal vaksineres, og ikke minst sikre at de som står på reserveliste er tilgjengelige.

Kommunen vil sende ut informasjonsark til alle husstander og bedrifter per post i uke 16 med påminning om vaksineregistrering, men det er ikke nødvendig å vente til da er det vel? Registrer deg nå! Husk at du også kan registrere om du ikke ønsker koronavaksine.

Økende leveranser av vaksine

Vi forventer leveranse av 85 hetteglass med Pfizer/BioNTech denne uka (uke 14) som tilsvarer over 510 vaksinedoser. I uke 15 kommer det en enda større leveranse på 106 hetteglass med Pfizer/BioNTech som tilsvarer over 636 vaksinedoser.

Det er gledelig å se at leveransene tar seg opp. Orkland kommune har planlagt for alle scenario og har svært stor kapasitet for å ta imot og sette vaksiner. Vaksinering med AstraZeneca er fortsatt på pause i ytterlig 2 uker.

Om statistikken

Innholdet i vår statistikk er basert på reelle tall i uken før og gjelder bare vaksiner satt av Orkland kommune. Det vil derfor kunne være avvik i forhold til Folkehelseinstituttets (FHI) sin statistikk som oppdateres daglig, og som også inneholder vaksiner satt av andre enn Orkland kommune (for eksempel St. Olavs hospital - Orkdal sjukehus mm.). Når det gjelder tidspunkt for planlagt gjennomføring, er dette basert på kjent informasjon om når vaksine er tilgjengelig i Orkland. Vi må ta forbehold om raske endringer i forhold til leveranse, noe som kan ha innvirkning på tidsplanen.

OBS! Vi hadde dessverre en feil oppsummering av første dose og andre dose satt i forrige uke, slik at de ikke ble riktig oppsummert. Den observante leser vil derfor se at tallene for uke 12 og uke 13 ikke stemmer overens. Men nå skal det være rett!

Totaltall per uke 13

Totalt antall satte vaksinedoser: 3 460 (uke 12) + 259 doser (uke 13) = 3719

1. dose: 2425 (223 i forrige uke)
2. dose: 1294 (36 i forrige uke
Antall innbyggere: 18 217
%-vaksinert 1. dose: 13,3
%-vaksinert 2. dose: 7,1

Tall fordelt på prioriterte grupper per uke 12

Nasjonal prioriteringsrekkefølge:

1. Beboere i sykehjem
1. dose: 162
2. dose: 162
Status: Ferdig

2. Alder 85+
1. dose: 429
2. dose: 412
Status: Denne gruppen vil tilnærmet være ferdigvaksinert i løpet av uke 14.

Utvalgte helsepersonell
1. dose: 517
2. dose: 187 (2 i forrige uke)
Status: Pågår

3. Alder 75-84 år
1. dose: 1090 (25 i forrige uke)
2.dose:  533 (34 i forrige uke)
Status: Pågår

4. Alder 65-74 år og 18-64 år med diagnoser* nevnt under
1. dose: 227 (198 i forrige uke)
2. dose    0
Status: Pågår

Gruppe 5 til 9 innarbeides i statistikken så snart disse blir aktuelle for vaksinering.

Risikogrupper - diagnoser 

Personer med følgende sykdommer/tilstander er definert som medisinske risikogrupper:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*
 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Annen svært alvorlig sykdom kan også gi økt risiko for alvorlig forløp av covid-19. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av lege.

*Disse sykdommer/tilstander kan gi en høy risiko for alvorlig forløp og død også hos yngre.