Orkland kommune har vedtatt utvidelse av ekstraordinær båndtvang for alle hunder i hele Orkland kommune med virkning fra 4.3.2022.

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hunder i Orkland kommune:

§ 1
Det fastsettes ekstraordinær båndtvang for alle hunder i hele Orkland kommune. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt slik at de ikke kan jage eller skade hjorteviltet.

§ 2
Ekstraordinær båndtvang gjelder i alle deler av Orkland kommune nedenfor tregrensen.

§ 3
Forskriften gjelder alle hunder med følgende unntak:

  • Hund når den brukes i reindrift.
  • Dressert bufehund når den brukes til å vokte storfe, sau eller geit.
  • Hund i aktiv politi-, toll-, militær og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
  • Hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.

§ 4
Vedtaket vurderes opphevet så snart forholdene skulle endre seg, ellers gjelder vedtaket fram til 1. april (ordinær båndtvang)

Forskriften er administrativt vedtatt med hjemmel i delegasjonsreglementet kapittel 7 og erstatter forskrift vedtatt 17.2.2022. Kommunens innføring av båndtvang kan påklages til Statsforvalteren.

Kommunen har vurdert området nord for tunellen i Kallurddalsbukta over til Lauvneset, inkludert Leksa, til ikke å være omfattet av forskriften om ekstraordinær båndtvang.