Skyssordninga «Trygt hjem for en 50-lapp» som sikrer et tilbud for at ungdommer kommer seg trygt hjem på natta i helgene blir videreført i Orkland kommune. 
 
«Trygt hjem for en 50-lapp» er et samarbeid mellom kommune, transportør og fylkeskommune, og har vært i drift i Trøndelag siden 2006. Tilbudet har vært tilgjengelig i alle de tidligere Orkland-kommunene. Det er fylkeskommunen som bestemmer retningslinjene for ordningen, men kommunene har hatt mulighet til å gjøre lokale tilpasninger innenfor gitt budsjett. Ordningen var på høring før jul, med høringsfrist 20. desember 2019.  De endelige retningslinjer fra fylkeskommunen vil først være på plass når høringsuttalelsene er behandlet. 
 
- Vi synes det er viktig å komme i gang med tilbudet så raskt som mulig, så derfor er det opprettet midlertidige retningslinjer som følges til det foreligger en endelig avgjørelse fra Trøndelag fylkeskommune, sier ungdomsleder Heidi Vatn i Orkland kommune.
 
Når dette er på plass må de lokale retningslinjene opp til politisk behandling.
 
De midlertidige retningslinjer er som følger:
 
Trygt hjem for en 50-lapp er et spleiselag mellom Orkland kommune og Trøndelag fylkeskommune, og er rettet mot ungdom fra fylte 15 år, til og med det året de fyller 22 år. 
Tilbudet gjelder for hjemkjøring fra offentlige fester/arrangement, eller private arrangement på offentlig sted (f.eks. bursdagsfester i forsamlingshus).
Tilbudet kan også brukes til hjemkjøring fra privat adresse, men da mot en egenandel på kr. 100,-. 
Tilbudet gjelder hjemkjøring alle fredager og lørdager, samt ved helligdager og enkeltarrangementer som er tidligere i uka. 
Ordningen gjelder kun hjemkjøring innenfor kommunegrensen. 
Ungdommene skal kjøres helt hjem, uansett hvor mange som er med i bilen. Dette gjelder også maxitaxi.
Passasjerer og taxi-sentral skal ta sikte på best mulig koordinering, og maksimal utnyttelse av drosje. Dette gjelder både koordinering av bostedsadresser og avreisetidspunkt. Det vil si at drosjesentralen kan endre avreisetidspunkt for best mulig utnyttelse av kapasitet, og bestiller vil få beskjed om dette.
Dersom total egenandel overstiger pris på taksameter, betales taksameterpris.
På fredagskvelder er tilbudet utvidet til også å gjelde for 8. klassinger, men da kun til hjemkjøring fra offentlig ungdomsklubb.  
Det er i utgangspunktet ikke mulig for personer utenfor målgruppa (eldre/yngre) å sitte på mot betaling dersom det er plass, men her kan det brukes skjønn ved situasjoner der det er svært stor pågang på taxier.
Taxi bestilles ved henvendelse til Trøndertaxi på telefon 07373 innen kl. 21:00 samme kveld.