Det er meldt om tre nye positive prøver på koronasmitte i dag. To av tilfellene kan relateres til allerede kjente smittesirkler. Det arbeides nå med kartlegging av tilfellet uten kjent smittekilde.

Det er nå totalt elleve personer med påvist smitte i Orkland kommune. Ti personer behandles i hjemmet, mens en er innlagt på sykehus.


orkland.kommune.no/korona