Vi har siden forrige oppdatering i går fått fire nye smittetilfeller bekreftet av PCR-prøver analysert av St. Olavs hospital.

Det er stort trykk på laboratoriet på St. Olavs hospital. Dette gjør at det må påregnes noe lengre ventetid. Det er per nå ca. to dagers ventetid på prøvesvar.

To studenter smittet

To av tilfellene er studenter som er smittet i annen kommune i forbindelse med studiestart. Den ene studenten oppholder seg fortsatt i annen kommune og følges opp der, mens den andre studenten oppholder seg i Orkland.

Det tredje tilfellet var allerede kartlagt i forbindelse med identifisert smitte i sin husstand.

Oppstart for Montessoriskolen fredag

Det fjerde tilfellet er en elev på ungdomstrinnet ved Montessoriskolen. Eleven har vært i karantene og har dermed ikke vært på skolen denne uken. Den positive prøven får altså ingen betydning for planlagt oppstart på Montessoriskolen i morgen.

Alle de tre smittede som oppholder seg i Orkland følges rutinemessig opp av kommunen og sine respektive fastleger.

Deltavariant påvist for utbruddet på Løkken

Vi har fått inn sekvenseringer fra positive prøver fra utbruddet på Løkken. Det viser seg som ventet at det er deltavarianten. Dette er nå den dominerende varianten i Norge. Ikke alle sekvenseringene er ferdigstilt, men vi forventer at også disse vil vise seg å være deltavariant. Vi har i dag testet 219 personer.

I dag massetestet vi flesteparten av elevene ved Montessoriskolen med hurtigtester. Det er gledelig at ingen testet positivt.

Det totale antallet smittede i Orkland er nå 254.

Takk for at du bidrar!


orkland.kommune.no/korona