Drude Merete Tøndel (51) er ansatt som ny rektor på Evjen skole. Hun kommer fra stillingen som rektor ved Viggja oppvekstsenter i Skaun.

Tøndel, som opprinnelig kommer fra Lensvik, var en av 14 søkere da rektorstillingen ble lyst ut i januar. Hun har lang fartstid i skoleverket, og har vært rektor siden 2008. Den nye rektoren ved Evjen skole er utdannet adjunkt og har i tillegg blant annet tatt skolelederutdanning, digital kompetanseutvikling for lærere og juss for skoleledere.

Tøndel er opptatt av å drive utviklingsarbeid i skolen og framhever at mestringsfølelsen hos barna er avhengig av et godt samspill mellom barn og voksne. For å få til dette understreker hun også betydningen av å få til et godt samarbeid mellom skole og hjem.

–Jeg trives svært godt i Skaun kommune, og var egentlig ikke på jobbjakt. Imidlertid er jeg kommet til et punkt i livet at skulle jeg skifte jobb var det en god anledning akkurat nå. Da jeg så annonsen var det noe som tiltalte meg, både med skolen og hvordan de jobber der. Jeg gleder meg til å bli en del av laget og være med å videreutvikle en skole som jeg har et svært godt inntrykk av. Nå gleder jeg meg først til å besøke skolen og etter hvert ta fatt på jobben i en spennende kommune, sier Tøndel.

Kommunalsjef for oppvekst, Solveig Melby, er svært godt fornøyd med å få Tøndel på plass som ny rektor ved Evjen skole.

– Drude har en faglig bakgrunn og erfaring som gjør at hun vil fylle rollen på en utmerket måte. I tillegg har hun menneskelige egenskaper som gjør at hun vil få det beste ut av staben hun skal lede. Hun er opptatt av at ansatte skal gis tillit, spille hverandre gode, og at alle er like viktige. Det passer godt inn i Evjen skole sitt arbeidsmiljø og i utviklingen av Orkland kommune, sier Melby.

Det er ikke avklart når Tøndel vil starte i stillingen, men det vil bli avklart i nærmeste framtid.