- Det er ingen tvil om at koronaviruset rammer deler av næringslivet hardt. Kommunen prøver å bidra så godt vi kan.

Det sier næringssjef i Orkland kommune, Aasmund Lie, som har tett og god dialog med både enkeltbedrifter, næringsforeningen, næringshagen og bankene i disse dager.

- De aller fleste bransjer er berørt. Servicebransjen, deler av varehandelen, restaurant- og reiselivsbedriftene ble raskt rammet. Vi ser også at oljerelatert industri er berørt, også direkte med smittesituasjonen som oppstod hos Shawcor, sier Lie.

Han opplyser at kommunen selvsagt tar situasjonen på alvor, har god dialog og har iverksatt flere tiltak for å bidra næringslivet i en vanskelig tid. 

Informasjon

Shawcor[1].JPGShawcor har vært rammet direkte av koronasituasjonen. Bedriften får mye god tilbakemelding for hvordan de har håndtert situasjonen, og er gradvis tilbake i drift. Foto: Steinar Larsen

Bare det å holde seg oppdatert på myndighetenes tiltakspakker kan være krevende for mange.

- Det kan raskt oppstå misforståelser knyttet til dette. I det ene øyeblikket kommer Regjeringen med forslag som senere blir korrigert av Stortinget. Begge versjoner blir selvsagt omtalt i media og bidrar til å skape usikkerhet, sier næringssjefen, som opplyser at Orkland kommune har prøvd å bidra med at korrekt informasjon når ut til alle.

- Det har vi gjort ved å samle en del relevant informasjon for næringslivet under et eget kapittel på informasjonssiden om koronasituasjonen. Der finner du blant annet tiltakspakker, permitteringsregler, dispensasjonssøknader, samt råd og tips.

Kommunale tiltakspakker

Næringslivet ønsker at kommunen skal være en pådriver mot sentrale myndigheter angående tiltakspakker for næringslivet.

- Den rollen tar vi. Vi håper at kommunene får tiltakspakker fra Stortinget som kan bidra til å øke aktiviteten i lokalt næringsliv så fort det lar seg gjøre. Vi ser også på om vi har kommunale prosjekt som kan framskyndes og på den måten bidra til å opprettholde aktivitet.

Kommunal saksbehandling

Selv om rådhus og kommunehus er stengt for publikum og mange ansatte for tiden har hjemmekontor, er det et sterkt søkelys på å opprettholde saksbehandlingen innenfor normale frister. Det gjelder selvsagt også næringspolitiske saker.

- Det er et av de punktene vi har fått tilbakemelding om fra næringslivet og som blir prioritert høyt hos oss. Det er avgjørende at alle saker som kan være med å opprettholde aktiviteten i næringslivet får rask behandling. Det skjer, forsikrer Lie.   

Dovrefjell_1200x800.jpgDovrefjell har alltid vært et skille mellom Sør-Norge og Midt-Norge. I vår har skillet fått en ekstra betydning. Foto: Mostphotos.

Oppmyking for arbeidstakere

Orkland er blant kommunene som innført strengere karanteneregler for tilreisende fra områdene sør for Dovre. Dette var blant annet begrunnet med at et relativt stort antall sysselsatte hos oss har bosted i disse områdene. Samtidig er det avdekket at flere av smittetilfellene i vår kommune har hatt sin bakgrunn i innenlands reisevirksomhet. Etter at regjeringen sist søndag lanserte en nasjonal veileder for kommunene om lokale karanteneregler, har Orkland kommune valgt å presisere hvordan man vil håndtere situasjonen for næringslivet framover.

- For det første er arbeidstakere som jobber i samfunnskritiske funksjoner nå fritatt for karantenebestemmelsene. Når det gjelder øvrige arbeidsreiser fra områdene sør for Dovre inn til Orkland, vil kommunen sammen med den enkelte arbeidsgiver legge til rette for at disse blir gjennomført på en sikker og god måte, sier Lie.

Innspill og samarbeid

Han forteller at kommunen får mange konkrete innspill og at de prøver å imøtekomme ønsker fra næringslivet så godt de kan.

- Det gjelder alt fra å utsette enkelte betalingsfrister, forskuttere utbetalinger til kulturelle formål til at kommunen betaler sine regninger på forfall.

Dialog

Lie minner om at vi har sterke tradisjoner for samarbeid og å snakke sammen her hos oss. Etter sammenslåingen til Orkland har derfor både formannskap og administrasjon vært opptatt av å være tett på næringslivet.

- Vi har derfor brukt mye tid ute hos bedriftene. Nå må vi agere annerledes på grunn av smitten. Fortsatt skal vi møte næringslivet, både politikere og administrasjon, men det blir nok mer digitale møter i den nærmeste framtid.

Ta kontakt med banken

Næringssjefen har også tett dialog med bankene, som naturlig nok har stor pågang fra både privatkunder og næringslivet i disse dager. Mange bedrifter vil få økonomiske utfordringer.

- Mitt råd er å ta tidlig kontakt med banken. God likviditetsstyring og kostnadskontroll er to viktige stikkord som blir viktige både på kort og lengre sikt. Mitt inntrykk er at bankene strekker seg langt, sier Lie, som nevner at enkelte banker også forskutterer dagpenger ved behov.

Framtida

Lie sier kommunen er avhengig av den gode dialogen med næringslivet og vil prioritere dette arbeidet framover. Han sier det blir viktig å opprettholde aktiviteten i næringslivet så godt det lar seg gjøre.

- Det vil nok dessverre gå lang tid før ting blir normalt igjen. 2020 vil bli et tøft år, hvor det nye unormale blir det normale. Men jeg tenker at dette får vi til. Koronakrisen vil gå over og etter hvert vil situasjonen bedre seg.

Aasmund Lie mener det blir viktig å støtte opp om lokalt næringsliv, og oppfordrer alle til å bli enda mer bevisst på å støtte opp om lokal handel i tida som kommer.


orkland.kommune.no/korona