Høstens brukerundersøkelse er god lesing for alle som jobber innenfor helse og omsorg i Orkland kommune. På flere av spørsmålene uttrykker over 90 prosent at de er fornøyde og aldri før har tilbakemeldingene vært så positive som i år.

Det er en fornøyd kommunalsjef for helse og mestring, Kristin Wangen, som kan konstatere at tilbakemeldingene fra brukerne er svært gode i høstens undersøkelse. Der har de fått anledning til å gi sin tilbakemelding om helt sentrale spørsmål om tjenestene de mottar. Svarprosenten var på undersøkelsen var god, noe som gir Wangen grunn til å stole på at undersøkelsen gir et representativt uttrykk for tingenes tilstand. Undersøkelsen er fylt ut av brukeren selv eller i samarbeid med pårørende.

– Brukerundersøkelsen er gjennomført på sonenivå i hjemmetjenesten, på våre institusjoner, samt hos brukere av våre tilbud innen psykisk helse og rusarbeid og friskliv og rehabilitering. Det betyr at vi får god oversikt over hvordan situasjonen oppleves på de ulike tjenesteområdene. Dette gir oss verdifull informasjon om hva folk er fornøyd med, men også hvor vi har forbedringspotensial.

Ærlig tilbakemelding

I undersøkelsen er brukerne bedt om tilbakemelding på ni ulike spørsmål og utsagn, i tillegg til at de også får mulighet til å komme med sine egne kommentarer, både positive og negative. Lengre nede i artikkelen vil vi redegjøre nærmere for resultatene, men først vil vi videreformidle noen tanker artikkelforfatteren fikk tilsendt for noen uker siden:

«Om noen få uker, den 8. november, kan det markeres femårsdag for at den kjære kona mi, Astri, vart lagt inn på Orkdal helsetun med diagnosen Alzheimers sjukdom. Og der på avdeling 4 har ho da bodd på forskjellige underavdelinger disse fem åra.

Sjølsagt skulle jeg ha ønske alt dette ikke hadde vært ufravikelig nødvendig. Men det har det altså vært. Og poenget mitt med å ta dette opp med deg, det er at der er ho blitt skikkelig godt ivaretatt gjennom alle disse fem åra. Ho ser rett og slett ut til å trives der; sover godt, spiser godt (Har lagt på seg!)

Det er så mange som har så lett for å syte og bære seg over eldrestellet. Sjølsagt fins det ett og anna å rette på; det er et viktig menneskelig trekk er at vi gjør feil innimellom. Men like menneskelig er det å lære av slikt, som de åpenbart har gjort på helsetunet. Dessverre ser det ut til at det er lettere å syte over feil og mangler (som sjølsagt skal tas opp) enn å gi ros når en har noe å rose. Og det siste synes jeg altså at jeg har, og det i rikt monn.

Ikke bare med hensyn til det som gjelder Astri, men også det som jeg sjøl får av god hjelp og støtte, reelt invalidisert som jeg er. Jeg har prøvd å si fra om dette gjennom et par leserinnlegg i lokalavisa, men vil så inderlig gjerne spre det ut til flest mulig. Også til dem som gjør det gode arbeidet i omsorgen og alt for sjelden får positive tilbakemeldinger på innsatsen sin. De fortjener å få klar beskjed om at de blir satt pris på! Noe for deg å ta opp? Mvh Audun"

Ja, Audun Krog Eftedal, nå er henvendelsen din publisert i sin helhet slik at alle kan lese den, også de ansatte som du mener fortjener honnør for jobben de gjør.

Respektfull behandling

Det som er ekstra gledelig er Eftedal ikke er alene om å være fornøyd. Brukerundersøkelsen viser nemlig at det store flertallet i stor grad er godt fornøyd med tjenestene de mottar. Innenfor hjemmetjenesten uttrykker rundt 90 prosent av de spurte at de totalt sett er fornøyd. Det samme bildet gjelder også i stor grad for de som bor på våre helsetun.  Blant de som mottar ulike helsetjenester innenfor friskliv og rehabilitering svarer 93 prosent at de er fornøyde, mens 97 prosent sier det samme innen psykisk helse- og rusarbeid. I de to sistnevnte kategoriene sier også henholdsvis 95 og 94 prosent at de opplever å bli behandlet på en respektfull måte.

– De tilsvarende tallene for hjemmetjenesten sone Fannrem og Meldal viser forøvrig 100 prosent når det gjelder respektfull behandling, og det er klart at slike tall er god lesing for de som leverer tjenestene, sier Wangen.

Ingen sovepute

Kommunalsjefen er svært stolt over den flotte jobben som ansatte i sektoren gjør hver dag.

– Det er det som gjør at vi får så gode tilbakemeldinger og at de aller fleste av våre brukere er fornøyd.

Selv om det er lov å klappe seg litt på skuldra over resultatene, er hun er imidlertid klar på at tallenes tale selvsagt ikke skal føre til at man blir selvgod og lener seg tilbake i tilfredshet.

– I vår jobb handler hver dag om nye menneskemøter. For helsearbeidere er hvert møte et slags sannhetens øyeblikk, og vi må sørge for at alle øyeblikkene blir så positive som mulig for våre brukere. Vi ser også at vi har områder vi har noe å gå på når det gjelder tilfredshet, blant annet når det gjelder å gi tilpasset informasjon til den enkelte.

Poetisk respons

I kommentarfeltene er det også kommet en del innspill som tjenestene vil ta med seg videre.

– De gode kommentarene legger vi oss på minnet, mens konstruktive innspill vil vi forsøke å gjøre noe med, sier Kristin Wangen, som selv ble svært glad for en kommentar som var skrevet i diktform av en pårørende av en bruker av hjemmetjenesten i Meldal:

Vi føler, og vi vet
og står fast helt konkret,
De praktiserer sitt yrke
med kunnskapens styrke
ispedd en god porsjon kjærlighet