Under Orkangerdagene inviterer Rosenvik til daglige treff for å markere både fortid, nåtid og framtid. Det blir historisk utstilling, utendørs marked, foredrag og selvsagt tilbyr Bydelskafeen egne jubileumstilbud hele uka. Dette er en ypperlig anledning til å bli kjent med en stolt og vital jubilant med tæl som varemerke.

Mye har skjedd siden Rosenvik AS ble etablert 29. september 1962. Den gangen var engasjementet stort for å få etablert en arbeidsinkluderingsbedrift på Orkanger. 60 år senere er det en svært vital jubilant som markerer en milepæl - og kanskje har aldri bedriften vært så viktig som akkurat nå.

– Vi ser at vår målgruppe gradvis har forandret seg. Tidligere var det folk med yrkeserfaring, som av ulike årsaker var falt ut av yrkeslivet Rosenvik bidro til å kvalifisere. Nå er det i langt større grad mennesker med liten eller ingen yrkeserfaring som utgjør majoriteten, sier daglig leder Arnt-Otto Lie, som har ledet den stolte bedriften de siste åtte årene.

Dette, sammen med stadig økende kompetansekrav i arbeidslivet, gjør at gapet oppleves større enn tidligere.

Positiv holdningsendring

– Denne erkjennelsen bidrar til at kravene til oss som kvalifiseringsbedrift øker. Vi er nødt til å tenke nytt og kreativt for å gjøre våre brukere bedre rustet for arbeidslivet, sier Lie, som er opptatt av å skape nye og relevante opplæringsarenaer som gjenspeiler markedets behov.

Når kompetansegapet er økende er imidlertid Lie svært glad for at både privat næringsliv og offentlig sektor i større grad enn tidligere også tar sitt samfunnsansvar.

– Det har skjedd en holdningsendring når det gjelder å overta stafettpinnen når våre kandidater banker på døra, for å si det sånn. Det er vi svært glade for.

Rosenviks viktigste suksesskriterium er arbeidsmiljøet. Her bidrar de ansatte til å erstatte brukernes tapsfølelse med mestringsfølelse.

– Hos oss blir man løftet opp og fram og får både faglig og menneskelig ballast, med tett oppfølging fra dyktige veiledere og gode kolleger. Målet er selvsagt at folk skal komme seg videre i ordinært arbeidsmarked, sier Lie.

Etterlever slagord og verdier

I 2017 gjorde Rosenvik en grundig strategiprosess sammen med alle sine interessenter. Det endte opp med fem strategiske fokusområder og endring av slagord. Det gamle slagordet var «tar vare på». Det kunne nok bli oppfattet som både passivt og konserverende, mens det nye slagordet «gir verdi» peker i en ny og offensiv og aktiv retning.

– Vi har omdefinert vårt samfunnsoppdrag fra å være en ydmyk aktør med lua i hånda til å gå rakrygget sammen med våre brukere på veien inn i arbeidsmarkedet. Vi er blitt mer bevisste på at vi representerer en verdi både for enkeltmennesker, for samfunnet og for våre kunder, sier Lie, som framhever at Rosenvik har lykkes med å bli en naturlig samarbeidspartner for en stadig større del av næringslivet.

En god samarbeidspartner

Sammen med lokalt næringsliv kan nemlig Rosenvik løse nye oppdrag og etablere nye nisjeprodukter. Lie nevner samarbeidet med kjøkkenprodusenten Fossline som eksempel.

– Mesteparten av avkappet fra benkeproduksjonen ble tidligere sett på som avfall og brent. Det er lite økonomisk og heller ikke særlig miljøvennlig. Nå lager vår avdeling på Storås skjærefjøl av restmaterialene som selges over nett og i kjøkkenfirmaets nettverk til både hjemmekokker og profesjonelle.

Lie har flere tilsvarende eksempler der de ser muligheter og kan love at flere slike vil komme i kjølvannet av det grønne skiftet. Han er opptatt av at Rosenvik ikke skal være en konkurrent til det øvrige næringslivet, men en god samarbeidspartner som samtidig kan tilby brukerne relevante og markedstilpassede opplæringstiltak.

Åpner dørene under Orkangerdagene

Har du lyst til å bli bedre kjent med den spennende bedriften og de som jobber der, er Orkangerdagene en ypperlig anledning. Fra mandag 20. til og med fredag 24. juni kan du få et innblikk i virksomheten og ikke minst la deg friste på Bydelskaféen som byr på god mat til jubileumspriser. Der kan du blant annet få smake en real «Orkanger-blings».  Åpningstidene er 12.00 til 14.30 alle dagene.