John Lomundals legat er en stiftelse som er opprettet for å gi støtte til utdannelse og kompetanseheving innen landbruk og landbruksrelatert virksomhet. Hvis du er bosatt i Orkland kommune og planlegger å starte med en eller annen form for landbruksrelatert utdannelse oppfordrer vi deg til å søke.

Ordningen gjelder også de som allerede er i gang med en utdannelse.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til Orkland kommune v/Johan Randahl på telefon 72 49 47 86.

Søknadsfristen er 31. mars 2020