Det har vært en hektisk dag med mange tester og stor trafikk for vår informasjonstjeneste. I løpet av dagen har vi fått påvist seks nye positive tilfeller. Alle de nye tilfellene er tilknyttet det pågående utbruddet. I kveldens oppdatering tar vi også med litt informasjon knyttet til sykmelding, karantene og ferie.

Med de siste seks tilfellene er antall smittede nå oppe i 30 personer innenfor den samme smittecellen. De er kjente kontakter av allerede smittede og er ferdig kartlagt av våre smittesporere. De seks tilfellene fordeler seg aldersmessig slik:

  • 1 person mellom 0-10 år
  • 3 personer mellom 10-20 år
  • 1 person mellom 30-40 år
  • 1 person mellom 40-50 år

Samtlige smittede følges opp i hjemmet av kommunen og fastlege. Vi venter fortsatt på cirka 60 prøvesvar tatt i går. I dag har vårt prøvetakingsteam tatt over 250 prøver. Det er forventet ytterligere positive prøvesvar. Det totale antall smittede personer i Orkland er nå 159 siden utbruddet av pandemien.

Svar på to sekvenseringsprøver

I dag fikk vi svar på sekvenseringsprøvene for to av de første positive prøvene som kommunen fikk knyttet til dette utbruddet. Sekvensering er en metode for å finne ut hvilken variant av koronaviruset som er påvist. Begge prøvene er av Alfa-varianten, også kjent som britisk variant. Det er fortsatt denne varianten som er dominerende i Norge.

I dag har det vært stor pågang til legekontorene knyttet til karantene, sykemelding og eventuelt ferie til gode. Det er naturlig i og med at mange er involvert og ferien starter for stadig flere i disse dager. Derfor tar vi med litt informasjon om reglene som gjelder for dette.

Sykmelding

Det er bare de som er smittet, antatt smittet eller pålagt karantene som har rett til sykmelding. Det er fastlegen som utsteder sykmelding. Under pandemien godtar NAV sykmelding uten personlig frammøte. Fravær som skyldes vaksinering mot covid-19-sykdom og følgetilstand av covid-19-sykdom gir rett til sykemelding.

For mer informasjon se NAV:

Karantene og ferie

Sitter du i karantene av preventive hensyn, og mottar sykepenger etter den midlertidige forskriften om unntak fra folketrygdloven og arbeidsmiljøloven i forbindelse med covid-19-pandemien (§ 3-1), er du per definisjon ikke sykmeldt. Da har du heller ikke krav på å få utsatt allerede avtalt ferie som sammenfaller med karanteneperioden. Dette gjelder IKKE om du er smittet med covid-19 og sitter i isolasjon. Da har du krav på å få utsatt allerede planlagt ferie.

For mer informasjon se Arbeidstilsynet:

Vi minner om de ulike karantenebegrepene som gjelder. De gir klar og tydelig informasjon om hvordan du skal forholde deg. Det er viktig at du følger reglene. Du kan lese dem her:

Det er viktig at vi alle nå følger de nasjonale reglene. De finner du her:

Det er godvær i Trøndelag. Nyt tilværelsen ute, men husk å begrense antall nærkontakter, hold avstand og vær nøye med håndhygienen. 

Takk for at du bidrar!


orkland. kommune.no/vaksinering