Samfunnet åpnes gradvis. Dette gjelder også for kultur og idrett. Tilbudet til våre innbyggere er fortsatt redusert, og det skjer stadige endringer når det gjelder tilbud som kan åpnes.

Idrett

Regjeringen la frem oppdatert smittevernveileder for organisert idrett 28. mai. Denne åpner for betydelig mer organisert idrettsaktivitet fra 1. juni

Følg med på ditt idrettslag sine hjemmesider for informasjon om hvilke tilbud som er åpnet. Dette gjelder også åpning for svømmehaller, treningssentre og badeland.

Kulturarrangement

Det er nå åpnet for å gjennomføre arrangement med inntil 50 personer. Regjeringen har signalisert en økning til 200 personer fra 15. juni, noe som avhenger av den generelle smittesituasjonen i landet. Det er betydelige krav til smittevernhensyn, og arrangementene må ha en ansvarlig leder. Norske konsertarrangører har laget en veileder som gir gode råd forgjennomføring av kulturarrangement.

Tilskudd til digital kulturformidling

Hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse har vedtatt å avsette søkbare tilskuddsmidler til digital kulturformidling i Orkland kommune. Formannskapet har tilført hovedutvalget penger til dette formålet. Lokale lag, organisasjoner og kulturaktører kan søke om tilskudd til gjennomføring av digitale kulturarrangement.

Aktører som ønsker å søke om tilskudd til digitale arrangement, må sende inn søknad som inneholder nødvendig informasjon om planlagt arrangement, hvem som er arrangør (enkeltpersoner, organisasjon etc.), når og hvor arrangementet planlegges og et budsjett for prosjektet.

Søknaden sendes som e-post til postmottak@orkland.kommune.no

Søknadene vil bli politisk behandlet i hovedutvalg kultur, idrett og folkehelse.

Orkland kulturhus og kino

Kino og kulturscenen fortsetter å holde stengt frem til midten av august. Dette fordi testsenteret for korona benytter deler av bygget og det gjennomføres oppussing av foaje og garderober. Vi gleder oss til vi gjenåpner etter sommeren. Kulturhuset er heller ikke tilgjengelig for utleie, i likhet med øvrige møtelokaler på rådhuset.

Viktig informasjon til de som har kjøpt billetter til avlyste forestillinger ved Orkland kulturscene

Alle billetter som er kjøpt over nett (e-billett) er nå refundert, og billettkjøpere skal ha fått pengene overført til sin konto.

Noen av dere har kjøpt billetter i servicetorget på Orkland rådhus. Rådhuset er nå stengt for publikum. For å få refundert billetter som er kjøpt i servicekontoret, må man enten sende billettene til Orkland rådhus, postboks 83, 7301 Orkanger, eller legge billettene i postkassen som du finner på veggen rett utenfor servicekontoret (høyre side)

Legg billettene i en konvolutt, legg ved ditt navn, mobilnummer og kontonummer og merk konvolutten med ordet «Billett». Velg selv om du vil sende konvolutten i posten eller levere i portkassen på Orkland rådhus.

Vi kommer til å refundere billettene så fort som mulig, men vi ber om forståelse for at det kan ta noen dager fra vi får billettene til pengene er på konto.

Orkland bibliotek

Alle bibliotek i Orkland er nå åpnet for publikum, men med betydelige begrensninger pga smittevernhensyn. Se bibliotekets hjemmesider for mer informasjon om tilbud og åpningstider.

Informasjon om krisepakken til kultur, idrett og frivillighet

Regjeringen har lansert utvidelser av krisepakken for kultur, idrett og frivillighet. Det er Norsk Kulturråd og Lotteri- og stiftelsestilsynet som kommer til å administrere ordningene. Vi oppfordrer alle berørte organisasjoner innenfor kultur, idrett og frivillighet til å følge med på informasjonen som legges ut på nettsidene deres.
 
Les mer om disse ordningene på deres nettsider www.lottstift.no og www.kulturradet.no


orkland.kommune.no/korona