I onsdagens kommunestyremøte er det tid for spørretime. Politikerne spør, og kommunedirektøren svarer.

Spørretimen er en del av prosessen med kommunens handlingsplan for 2023-2026 og budsjett for 2023. Spørsmålene er innsendt skriftlig fra politikerne på forhånd, og vil bli besvart skriftlig av kommunedirektøren i en presentasjon i møtet.

Ønsker du å se dagens spørretime i kommunestyret i opptak?

Ønsker du å lese alle spørsmål og svar?