Kommunepolitikerne fikk svar fra rådmannen på spørsmål angående budsjett for 2021 og handlingsplan for de neste fire årene.

I dag var det kommunestyremøte i Orkland. Møtet ble gjennomført digitalt på grunn av koronasituasjonen. Første del av møtet var viet spørsmål og svar angående budsjett og handlingsplan. Representantene hadde på forhånd  sendt inn spørsmål, og rådmann Ingvill Kvernmo svarte på hvert enkelt av dem.

Både spørsmål og svar er samlet i et eget dokument som du finner nederst i denne saken. Der kan du se hvem som har spurt, hva de spurte om og hva som ble svart. God lesing!