Det er registrert et nytt smittetilfelle av korona for Orkland i Folkehelseinstituttet sin nasjonale statistikk. VG tar blant annet utgangspunkt i denne statistikken for sin oversikt. Dette er nok en person som er folkeregistrert hos oss, men som oppholder seg i en annen kommune utenfor Trøndelag. De siste reelle smittetilfellene i Orkland ble registrert helt tilbake til 30. mars.

Nye smittetilfeller blir i den offisielle nasjonale statistikken registrert på den kommunen vedkommende er folkeregistrert i. I dette tilfellet gjelder det enda en gang en orklending som for tiden oppholder seg i en annen norsk kommune. Personen er testet i oppholdskommune og får også medisinsk oppfølging der.

Alle de tre siste tilfellene i Orkland føyer seg dermed inn i rekken av smittetilfeller som ikke er oppdaget i Orkland. Siden de alle tre er folkeregistrert her, blir de likevel en del av den lokale statistikken. Det offisielle antall smittede orklendinger er dermed kommet opp i 66.

Smittesituasjonen i Orkland er per dags dato under god kontroll.