Onsdag denne uka ble det kjent at Orkland har hatt 40 kjente smittetilfeller siden pandemien kom til Norge. I denne artikkelen ser vi litt på geografisk spredning av viruset i Orkland og betydningen av god smittesporing.

I våre oppdateringer om nye smittetilfeller gir ikke kommunen ut opplysninger som kan være med på å identifisere den smittedes identitet. Dette er selvsagt av personvernhensyn. Helseopplysninger er taushetsbelagt i Norge. Derfor vil våre meldinger kun inneholde kjønn, alder, generell beskrivelse av helsetilstand og konsekvenser i forhold til hvor mange som må i karantene. Slik må det være.

Offentligjør navn på bedrifter når det er nødvendig

Vi går ikke nærmere inn på den smittedes geografiske tilhørighet innenfor kommunegrensen. Av smittevernhensyn kan det imidlertid i enkelte saker være nødvendig å angi steder den smittede har oppholdt seg i forkant av konstatert smitte. Det vil da kunne dreie seg om arbeidssted, butikker, spisesteder med mere. Vurderingen som ligger til grunn for offentliggjøring av navn på disse gjøres alltid med bakgrunn i smittevernhensyn.

Korona er ikke et byfenomen

Orkland har så langt hatt 40 personer med påvist smitte. Koronaen kjenner ikke landegrenser eller kommunegrenser. Den skiller ikke på fattig og rik, ung eller gammel. Den kan ramme alle. Trodde du kanskje at korona er et byfenomen? Det stemmer ikke. Innenfor Orklands kommunegrense har smittetilfellene fordelt seg slik:

  • Tidligere Orkdal: 32
  • Tidligere Meldal: 4
  • Tidligere Agdenes: 4
  • Tidligere Snillfjord: 0

Ros til smittede

Ti av smittetilfellene er relatert til utlandet. 21 personer er smittet av personer fra annen kommune, mens ni personer har fått smitten fra nærkontakter i egen kommune. I kartleggingsarbeidet kommunen utfører er det viktig med raskt å få oversikt over antall nærkontakter i den smittedes nettverk, slik at de kan settes i karantene så raskt som mulig. Det arbeidet har Orkland lyktes svært godt med så langt under pandemien. Dette er takket være godt smittesporingsarbeid og svært samarbeidsvillige innbyggere som forstår alvoret i situasjonen.

Test deg ved symptomer

Vi anbefaler at du til enhver tid følger nasjonale og lokale regler, råd og anbefalinger. Kjenner du symptomer eller er i tvil om din egen helsesituasjon, anbefaler vi at du tar kontakt for å teste deg.

Det kan du gjøre på våre hjemmesider:

eller ved å kontakte vår koronatelefon 900 31 260. Den er åpen alle hverdager i tidsrommet 10:00 til 14:00. I januar er tjenesten også åpen på lørdager i samme tidsrom.


orkland.kommune.no/korona