Det er en mulighet for at vi blir stående uten skoleskyss med buss i Orkland kommune fra mandag 12. april. Dersom ikke partene i arbeidslivet kommer til enighet ved midnatt, natt til søndag, blir det streik. Det er bebudet at dette vil gjelde flere hundre bussjåfører i Trøndelag.

Vi vet ikke om, eller i tilfelle hvilke avganger som eventuelt vil bli rammet, men vi må være forberedt. Flere busselskaper i Trøndelag vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet i lønnsforhandlingene. Det vil høyst sannsynlig ramme AtB sitt busstilbud også hos oss.

Oppfordring til foreldre og foresatte

  • Blir Orkland rammet oppfordrer kommunen naboer og familier som har mulighet til å samarbeide om skoleskyss om å gjøre det, så langt det lar seg gjøre.
  • Hvis ditt barn har en kombinasjon av buss og drosje; husk å avbestill drosjen dersom dere selv skysser barnet.
  • Vi minner om at en eventuell streik vil berøre de som har skolebuss som skyssordning, ikke barn som har drosje som eneste skyssordning.

Vi gjør oppmerksom på at Orkland kommune ikke har anledning til å sette opp alternativ skoleskyss. Dette vil regnes som streikebryteri.

Følg med i media

Om, og eventuelt hvordan, skoleskyssen i Orkland kan bli påvirket, vet vi foreløpig ikke. Nærmere beskjed vil komme i løpet av helga. Vi oppfordrer alle til å følge med på situasjonen gjennom media, og på AtB sine hjemmesider

Vi gjør oppmerksom på at innholdet i denne artikkelen også vil bli sendt direkte til foreldre og foresatte fra hver enkelt skole i Orkland. Dette gjøres gjennom etablerte kommunikasjonskanaler.