- De er alltid på tilbudssiden. I denne situasjonen har det bidratt til ekstra stor grad av trygghet hos både ansatte og foreldre.

Barnehagestyrer ved Mølnbukt og Lensvik barnehager, Torill Leinhardt, er klar i sin tale. Helsesykepleierne Lene Sterten Berg og Siv Kristin Selbæks faglige råd og veiledning i forkant av at barnehageåpningen forrige mandag var svært viktig.

Lokal håndtering

Da kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby annonserte full åpning av barnehagene, var det liten tvil om at det avstedkom mange spørsmål både fra foreldre og ansatte i sektoren. Selv om den nasjonale veilederen om hvordan man skulle håndtere situasjonen ble godt mottatt, dukket det likevel opp konkrete spørsmål som måtte håndteres lokalt. I dette arbeidet har helsesykepleierne vært til god støtte.

Torill Leinhardt_1200x1600.jpgTorill Leinhardt forteller at oppstarten 20. april har gått bra. Det fine været og flotte naturomgivelser har bidratt til å få til gode løsninger som ivaretar smittevernbestemmelsene. Foto: Lensvik barnehage.

Helsefaglig kunnskap

Torill Leinhardt forteller at de uken før åpningen hadde et digitalt møte på Teams der alle ansatte i barnehagen og de to helsesykepleierne deltok. Der ble smittevernrutiner gjennomgått og gode råd gitt.

- I tillegg fikk alle ansatte mulighet til å stille spørsmål til Berg og Selbæk. Dette er jo fag for dem, og det er godt å kunne spille på deres helsefaglige kunnskap i en tid hvor mye er usikkert, sier Leinhardt, som framhever at de alltid har hatt et nært og godt samarbeid med tjenesten.     

Trygghet for foreldre

- Det at det er god relasjon mellom oss i barnehagen og helsearbeiderne er av stor betydning. Det bidrar til at terskelen for å ta kontakt er lav og ting kan avklares raskt og effektivt, sier hun.

Leinhardt mener tilgang til denne kompetansen i disse tider er med på å gi nødvendig trygghet, både for ansatte og ikke minst for foreldre når de sender barna i barnehagen.


orkland.kommune.no/korona