- Da kulturskolene i Orkdal, Meldal, Agdenes og Snillfjord ble slått sammen til Orkland kulturskole, fikk vi til en samordning av ressursene som gjør oss i stand til å gi et bedre tilbud til våre elever, sier kulturskolerektor Helge Rolstadås, som nå kan presentere nye, gode tilbud for barn og unge i Orkland.

Under koronaperioden, hvor alle store prosjekter og forestillinger i kulturskolen har blitt avlyst, gjør Orkland kulturskole seg nå klar for nye søknader. Undervisningen vil, som før, foregå på skolene. Selv om man ikke kan tilby alle disipliner over alt, er kulturskolen til stede i hele den nye kommunen.

Bruker datamaskin

- Ungdomskulturen er i endring og da må også vi evne å utvikle nye disipliner, sier Rolstadås, som kommer fra stillingen som kulturskolerektor i Meldal kommune.

En av årets nye disipliner er elektronisk musikkproduksjon, et tilbud hvor elevene lærer å lage musikk ved hjelp av datamaskin og nettbrett. Dette kan du lese mer om på kulturskolens nettsider Tilbudet er for elever fra 6. trinn og oppover. Kulturskolens egne lærere har brukt mye tid det siste året på å planlegge tilbudet. Rolstadås mener tilbudet kan fenge ungdommer som i dag ikke opplever kulturskolen som relevant. Samtidig kan det være en god disiplin nummer to for elever som ønsker å utforske noe nytt.

Fordypning

Rolstadås har lenge hatt et ønske om å etablere et tilbud, kalt fordypning, til de mest interesserte elevene. Det har blitt tatt initiativ til dette fra et felles rektorkollegium for kulturskolene i Orkdal/Øy, et samarbeidsorgan innen oppvekstsektoren som også innbefatter kommunene Hitra, Frøya, Heim og Skaun.

Rolstadås mener kulturskolene hver for seg var for små til å klare å skape et godt miljø og et attraktivt tilbud alene. Da Orkland kulturskole ble etablert 1. januar 2020 åpnet det nye muligheter for å sette sammen et lærerteam til å jobbe med dette. Til høsten ser rektoren mulighet for å starte et pilotprosjekt i nær dialog med de andre kulturskolene i Orkdal/Øy. Tilbudet vil bestå av utvidet ukentlig undervisningstid og lørdagssamlinger med samspill, teorifag og øvelse i å spille for andre. Erfaringene som gjøres vil bli tatt med i rektorforum for Orkdal/Øy-regionen med intensjon om et interkommunalt tilbud fra høsten 2021.

Glem gamle kommunegrenser

Rolstadås er ikke i tvil om at mange elever vil være interessert fordypningstilbudet. Et godt miljø vil etter hans oppfatning kunne motivere enda flere til å gå videre på musikklinje på videregående skole og studere musikk på ulike nivå.

Han oppfordrer foreldrene til å tenke utenfor de gamle kommunegrensene og sier mange kanskje ikke er klar over hva som tilbys på skolene i nærheten av der de bor  

For elever på Årlivoll skole kan det være like naturlig å søke dans i Meldal som på Orkanger, mens elevene i Meldal kanskje ikke vet at de kan søke visuell kunst på Årlivoll.

- Elever i Lensvik har tidligere ikke hatt mulighet til å søke på teatertilbud. Nå kan de det, selv om de må belage seg på å dra  til Orkanger, sier Helge Rolstadås, som poengterer at det er vesentlig for kulturskolen å ha undervisning og aktivitet i alle lokalsamfunnene i Orkland.

- Vi kan selvsagt ikke ha alle tilbud overalt, men til sammen får vi til mer enn hver enkelt kommune fikk til tidligere.

Vanligvis er søknadsfristen for høsthalvåret 1. juni, men grunnet koronasituasjonen er den i år forlenget til mandag 15. juni.

Lyst til å vite mer? Du finner alt om kulturskolens tilbud og søknadsportal på deres nettsider