Torsdag 31. mars ble det arrangert kurs for fosterhjem og tilsynspersoner i regi av Orkland barneverntjeneste. Cirka 50 personer deltok.

Temaet for årets samling var «Brobygging». Brobyggerprogrammet handler om hvordan foreldre, fosterforeldre og barneverntjenesten kan samarbeide til det beste for barnet som bor i fosterhjem.

Brobyggerleder Yngve B. Cappelen ledet forsamlingen gjennom kvelden, og samtalen med en mamma og ei fostermor rørte oss alle. Rausheten som er mellom disse to rører langt inn i hjertet og bidrar til et velfungerende samarbeid der fosterbarnet får lov å være glad i begge sine mammaer. De viser hvordan man kan være brobyggere slik at barnet ikke trenger å velge.

Det å være modig, klok og nær i de valg vi som voksne tar, både vi som er foreldre, fosterforeldre eller barneverntjeneste er viktig for å etablere et velfungerende samarbeid. Vi må være modige til å ta valgene ut fra barnets beste, være klok ved å ta et skritt tilbake og sette egne behov til side og være nær ved å stå støtt i emosjonelle sterke øyeblikk som vi kan oppleve som sårbare.

Tilbakemeldingen fra deltakerne var at kvelden var inspirerende og ga innspill til hva som skal til for å etablere et godt samarbeid.

Tusen takk til alle, fosterhjem, tilsynspersoner og brobyggere som ga av seg selv og som sammen ga hverandre inspirasjon til hvordan vi fra hvert vårt ståsted kan gi raushet ovenfor hverandre til det beste for barnet.