Mekkeverksted, kampsport eller bare et sted å henge med venner? Ungdomsrådet i Orkland vil vite hva unge i alderen 13 til 19 år savner av aktiviteter og tilbud i kommunen.

Derfor ruller de nå ut en spørreundersøkelse for elever på kommunens ungdomsskoler samt elever ved Orkdal vidaregåande skole og Meldal videregående skole.

Målet er å finne ut hvilke aktiviteter og tilbud som denne aldersgruppen savner i kommunen, forteller Elias Hoston (19), leder for ungdomsrådet i Orkland.

Undersøkelsen skal også gi innsikt i hvilke fritidstilbud ungdommene er fornøyde med i dag, i tråd med oppdraget som ungdomsrådet har fått fra Politirådet i Orkland.

– Bredere forankring

– Vi i ungdomsrådet har våre meninger om dette, men ved å gjennomføre en slik undersøkelse får vi en bredere forankring blant unge i hele Orkland. Resultatene vil også gi kommunepolitikerne et godt grunnlag når de skal ta avgjørelser som berører ungdom framover, sier Hoston.

Bakgrunnen for undersøkelsen er ifølge Hoston tilbakemeldinger fra flere hold om at unge etterlyser et mer variert fritidstilbud i kommunen.

– Mange hopper av organiserte fritidsaktiviteter i denne alderen. I ungdomsrådet har det blitt tatt opp at flere savner eksempelvis tilbud om kampsport, mekkeverksted eller fritidsklubb som ikke er knyttet til en spesifikk aktivitet, sier Hoston.

– Det kan også være at ungdom savner fritidstilbud som finnes i én del av kommunen, men ikke i en annen, legger han til.

Sendes ut før sommerferien

Johan Flønes er leder for ungdom og fritid i Orkland kommune, og bistår ungdomsrådet med å gjennomføre spørreundersøkelsen.

Han sier at det er viktig for kommunen å få mer kunnskap om hva denne aldersgruppen savner av tilbud, og hva de synes fungerer godt.

– Vi har fått tilbakemeldinger på at det mangler alternative tilbud for unge i kommunen. Det er ikke alle som spiller håndball og fotball. Mekkeverksted og boksing er eksempel på tilbud som vi ikke har i dag. Det har også blitt nevnt at ungdom ønsker seg bedre kollektivtilbud innad i kommunen, sier Flønes.

Spørreundersøkelsen blir sendt ut til skolene før sommerferien, og vil ta cirka fem til ti minutter å besvare.

Vil gi nyttig kunnskap

Flønes og Hoston håper på mange gode og ærlige innspill fra ungdommene. De lover også trekning av premier for de som deltar.

– Det er ungdomsrådet som har utformet spørsmålene, og vi har vært opptatt av at undersøkelsen skal være enkel å besvare. Hvis det viser seg at det er et eller flere tilbud som mange savner, så vil vi i ungdomsrådet jobbe for å opprette dette, i tråd med det oppdraget som vi har fått, sier Hoston.

Flønes opplyser at resultatene fra undersøkelsen vil bli sett i sammenheng med resultatene fra den mer omfattende Ungdata–undersøkelsen.

– Ut fra disse to undersøkelsene vil vi ha mye nyttig statistikk som vi kan bygge videre på i arbeidet vårt. Målet er å gjøre det enda bedre å være ungdom i Orkland, og at de skal ha varierte arenaer for å dyrke sine interesser og være sosiale.

Flønes legger til at undersøkelsen også ønsker å fange opp ungdom som av ulike årsaker har falt utenfor skolen.

– Derfor vil undersøkelsen blir publisert i flere kanaler, deriblant på kommunens hjemmeside. Vi vil nå ut til alle, og det er kanskje svarene fra ungdommer som har falt utenfor som er særlig interessante for oss, sier Flønes.

Her kan du klikke deg inn for å besvare spørreundersøkelsen