Siden mars har chatroboten Kommune-Kari svart på nærmere 3500 henvendelser. Hun jobber hver dag, hele døgnet og har svar på over 6000 spørsmål i basen sin. Nå får hun fast ansettelse og blir mer synlig for deg.

- Kari har bestått prøvetiden med glans, blitt stadig dyktigere og hjulpet mange med å finne svar på det de lurer på, sier Eivind Sperre Austnes, som er kommunens leder for kommunikasjon og digitalisering i Orkland kommune. 

Informasjonsbehov

Siden mars har du kunnet finne chatroboten Kommune-Kari på Orkland kommunes nettside, der hun har svart på alle mulige slags spørsmål. 47 prosent av henvendelsene er kommet utenom servicekontorets åpningstid og dermed ser hun ut til å dekke et stort behov hos innbyggerne. Hun svarer deg direkte eller viser deg til det rette stedet på hjemmesiden. Kari viser deg også hvor du finner de rette skjemaene hvis det er noe du skal søke om.

Større potensial

Kari har hatt 6 måneder prøvetid og i sin dialog med publikum har hun presisert at hun har vært under opplæring. Nå vil kommunen sørge for at hun får enda mer å gjøre, gjennom å gi henne en enda mer sentral plassering på internettsiden. Kari har nemlig potensiale til å besvare langt flere henvendelser enn hun gjør i dag.

- Fordelen med Kari er at hun er på jobb hele tiden. Hun har nok vært litt beskjeden i starten under opplæringsperioden, litt bortgjemt ned i høyre hjørne på nettsiden. Nå vil vi la henne få en mer sentral plassering på nettsiden og vi tror da at folk i enda større grad vil benytte seg av hennes kunnskap, sier Austnes.

Stor bredde

Chatroboten utvikles hele tiden. Kari «forstår» mer og mer og kan hjelpe til selv om man bare skriver et enkelt ord i søkefeltet. Da pandemien rammet var det svært mange som spurte Kari om korona. Siden mars har 10 prosent av henvendelsene dreid seg om dette temaet. Men innbyggerne spør også om andre ting.

Karis suksess er takket være alle de 80 kommunene som bruker løsningen i dag, og delingskulturen de har seg imellom. Det gjør at Kari lærer stadig mer og gir bedre svar.

- Skole, utdanning, barnehage, bygg- og eiendom er også eksempler på områder hvor folk har spørsmål, sier Austnes, som framhever at Kommune-Kari bare er ett eksempel på bruk av nye digitale virkemidler som vil komme innbyggerne til gode i tiden som kommer.

Du kan bidra

For at Kari skal bli enda flinkere til å svare på spørsmål fra innbyggerne, kan du være med å «trene» henne og gjøre henne flinkere. Spørsmål hun ikke kan svaret på blir registrert og kompletteres med korrekte svar.

- Når du avslutter dialogen din med Kari, så får du anledning til å gi henne en tilbakemelding. Vi oppfordrer at flest mulig gir oss innspill på forbedringer og spørsmål de ønsker svar på, avslutter Austnes.