Etter et omfattende arbeid med å rette opp i feilkoblede avløp, viser de siste prøvene av badevannet i Gammelosen på Orkanger gode resultater.

– Prøver av vannet ved alle de tre badeplassene i Gammelosen tatt 18.04.23 og 02.05.23 viser fine resultater. Ettersom det har vært variasjoner i prøveresultatene fram til nå, kommer vi til å ta ukentlige prøver av badevannet i sommer, sier kommunalsjef for samfunn, Lavrans Skuterud.

Rettet opp feil fra over 30 boliger

Sommeren 2022 ble det registrert utslipp av avløpsvann til Gammelosen via overvannsnettet. Overvannsnettet skal i utgangspunktet kun inneholde regnvann. Utslippet førte til forhøyede verdier av tarmbakterier i badevannet.

Årsaken til utslippene viste seg å være feil på hovedledningsnettet og feilkoblede stikkledninger fra flere boliger på Orkanger.

Orkland kommune har siden sommeren, med hjelp fra firmaet Slettås Vann og Avløp AS, kartlagt og rettet opp feilkoblinger fra over 30 boliger.

– Arbeidet er fremdeles ikke helt ferdigstilt, og det er feilkoblinger ved enkelthus som gjenstår å få rettet opp, påpeker Skuterud.

Ukentlige prøver

Gjennom våren har det blitt tatt vannprøver fra Gammelosen hver 14. dag. Framover vil det bli tatt ukentlige prøver av vannet.

Det er kommunen selv som står for prøvetakingen.

– Selv om vi har rettet opp mange feilkoblinger på avløpsnettet, ønsker vi å overvåke vannkvaliteten tett nå inn mot badesesongen. Det gjør vi for å sikre at prøveresultatene holder seg fine, sier Skuterud.

Prøveresultatene vil fortløpende bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Her vil du også kunne se prøveresultater fra andre badeplasser i Orkland. 

Andre faktorer

Kommunalsjefen legger til at det også er andre faktorer som påvirker badevannskvalitet generelt sett.

– Forurensing fra store regnskyll og avføring fra fugler er faktorer vi ikke rår over, men som påvirker badevannskvalitet, sier kommunalsjefen.

Store regnskyll kan føre til tilførsel av avføring fra dyr og fugler, i tillegg til kloakk fra gamle rør som ikke er blitt rengjort. Det kan igjen føre til høyere bakterieverdier i kortere perioder.

– Det er derfor ikke anbefalt å bade i Gammelosen ett døgn etter at det har kommet store nedbørsmengder, sier Skuterud.

Tilsvarende anbefalinger gjelder flere andre bynære badeplasser i Norge.