I forbindelse med adresseringsprosjektet i Orkland kommune har Kartverket reist navnesak for navnet på ei seter og et nes. Siden navnene skal inngå i adressenavn må saken tas opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Saken omfatter følgende navn (med varianter av skrivemåter):

• Elgmerket/Ålmerket/Allmerket/Ælmerkjet                     Tidligere seter (bnr. 526/3)

• Elgmerkbruna/-brona                                                        Skog

• Klubben/Kløbben                                                               Nes i Gangåsvatnet

• Kløbb-bukta                                                                        Vik i Gangåsvatnet

For å se navnene på kart med opplysninger om skrivemåte, se Norgeskart

Her kan du lese saken fra Kartverket:

Oppstartsbrev fra Kartverket

Høringsuttalelser sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen 02.07.2021. Merk uttalelser i saken med BYGG-20/01810.