Fra og med midnatt, natt til onsdag 15. desember, innføres flere nasjonale smitteverntiltak. Orkland kommune har ingen lokale tiltak, men slutter som alltid lojalt opp om nasjonale bestemmelser. Trafikklysmodellen ble tatt i bruk 9. desember. Nå er det nasjonalt besluttet at alle barnehager, barneskoler og ungdomsskoler går over til gult nivå fra torsdag 16. desember. Skjenkestopp, stenging av lekeland og strengere regler ved arrangement innføres. Nærkontakter skal i karantene og det er kun ett smitteregime som gjelder uavhengig av virusvariant.

De nasjonale tiltakene ble presentert i en pressekonferanse av regjeringen 13. desember. Kommunen følger situasjonen tett, og er klar for alle scenario. I denne artikkelen går vi gjennom konsekvenser for kommunal virksomhet og forklarer påbudene og anbefalingene.

Informasjonstjenesten er åpen

Noen av regjeringens tiltak er anbefalinger, mens andre er pålegg som reguleres i forskrift. Dette kan føre til spørsmål knyttet til hvilke konsekvenser tiltakene har. Orkland kommunes informasjonstjeneste 900 31 260 er åpent hverdager mellom klokken 10:00 til 12:00. Du kan også sende generelle spørsmål til korona@orkland.kommune.no Vi vil svare på spørsmål i kommunens åpningstid. Husk å ikke oppgi personsensitive opplysninger. Spørsmål om egen helse rettes til fastlegen. Er du i karantene eller i isolasjon og har spørsmål om friskmelding? Kontakt din fastlege.

Det er fortsatt slik at ved positiv hurtigtest/selvtest, så tas PCR-test av din fastlege. Tester du positivt på PCR-test tar fastlegen eller kommunelege/smittevernoverlege kontakt med deg. De vil også ta kontakt dersom de trenger tilleggsopplysninger knyttet til smittekartlegging. Avklarte tilfeller følges opp av fastlegen.

Vi forventer stor pågang til vår informasjonstjeneste ettersom det er betydelige endringer i de nasjonale bestemmelsene. Vi ber om at du først prøver å finne informasjonen du trenger på internett. Et godt utgangspunkt er kommunens koronaside, som også har nødvendige linker til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet:

Orkland kommunes nettside om korona

Skoler (inklusiv SFO) og barnehager

Nasjonale myndigheter har innført Trafikklysmodellen i skoler og barnehager. Fra torsdag 16. desember gjelder gult nivå i barnehager og barne- og ungdomsskoler i Norge. Orkland følger selvsagt dette. Det vil bli sendt ut egen informasjon om dette til foresatte i løpet av onsdag 15. desember. Hver skole og barnehage vurderes fortløpende og individuelt i forhold til smittesituasjonen ved den enkelte enhet. Elever og foresatte vil bli informert raskt ved endring. Vi ber om bruk av munnbind ved henting og levering i skole og barnehage.

For videregående skoler og voksenopplæring gjelder rødt nivå.

Mer informasjon om trafikklysmodellen finner du her:

Helseinstitusjoner

Vi er i en tid med flere forskjellige typer luftveisinfeksjoner. Vi ønsker derfor fortsatt at pårørende ikke møter opp med uavklarte luftveisinfeksjoner på våre institusjoner. Er du forkjølet så avvent besøket til du er i bedre form. Er det strengt nødvendig med besøk på grunn av akutt situasjon, kan du med fordel bruke munnbind. Vi ønsker da at besøket foregår på rommet til beboer og ikke i fellesareal.

Vi minner om at all utdeling av hurtigtester nå skjer ved fysisk oppmøte på våre servicekontor:

Kommunehus og rådhuset holder for øvrig åpent som vanlig. Her kan selvtester hentes i åpningstiden til servicetorg.

Vaksinering

Regjeringen har besluttet å endre intervallet mellom andre og tredje vaksinedose fra fem måneder til 4,5 måneder for innbyggere som er anbefalt en oppfriskningsdose. Dette fordi det er et ønske om å få økt vaksinetakten, unngå alvorlig sykdomsforløp og unngå økt smittespredning i samfunnet.

Gruppene som nå skal få sin oppfriskningsdose er:

 • Personer som er 45 år og eldre
 • Personer i aldersgruppen 18-44 år med underliggende medisinske tilstander som gir høy risiko for alvorlig sykdom av covid-19
 • Personer med nedsatt immunforsvar
 • Helsepersonell

Orkland kommune har åpnet for bestilling av time for personer i disse definerte gruppene.

Torsdag 16. desember gjennomfører vi vaksinering i Orklahallen. Du kan bestille time til vaksinering i Orklahallen dersom du fyller kravet om tidsintervall. Mer informasjon om dette, kontaktinformasjon til vår vaksinetelefon og link til bestilling finner du her:

God kapasitet til å vaksinere alle i Orkland som fyller kravene for tredje dose

Vi oppfordrer også alle som ikke har tatt første eller andre dose med vaksine om å bestille seg time.

I oversikten under går vi gjennom forskrift og anbefalinger som nå trer i kraft.

Nasjonal forskrift gjeldende fra 15. desember 2021

Dette er regler, altså PÅBUD, etter norsk lov. Brudd på forskrift kan føre til sanksjoner.

Lovdata: Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Arrangementer og sammenkomster innendørs og utendørs

Følgende gjelder for innendørs arrangement:

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • 20 personer på innendørs privat sammenkomst i offentlige lokaler. Barn i samme gruppe eller klasse i barnehage eller barneskole kan likevel møtes med et nødvendig antall voksne personer som tilretteleggere. Presisering: Dette gjelder eksempelvis bursdagsselskap i lånt lokale eller konfirmasjonsselskap.
 • 50 personer på innendørs minnestund etter begravelse eller bisettelse.
 • 20 personer på innendørs arrangement som arrangeres offentlig på ikke faste tilviste plasser.
 • 50 personer på innendørs offentlig arrangement hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser.

Følgende gjelder for utendørs arrangement:

Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere personer som samtidig er fysisk til stede enn:

 • 50 personer på utendørs privat sammenkomst på offentlig plass. Presisering: Eksempelvis utendørs bursdagsselskap ved Hostovatnet.
 • 20 personer på kirkevandring i kristne trossamfunn.
 • 100 personer på utendørs offentlig arrangement, eksempelvis barneskirenn.
 • 600 personer på utendørs offentlige arrangement, hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste plasser. Ved arrangementer hvor det er flere enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte.

Felles for både innendørs og utendørs arrangement:

 • Arrangør skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære målt fra skulder til skulder.
 • På arrangement hvor alle i publikum sitter på faste tilviste plasser er det tilstrekkelig avstand dersom arrangøren legger til rette for at publikum har minst ett ledig sete mellom seg på samme seterad fra de ankommer arrangementet. Personer fra samme husstand kan sette seg nærmere hverandre etter ankomst. Dette betyr at i en kinosal eller et kulturhus er det tilstrekkelig med ett ledig sete mellom hver kohort/familie, mens det i øvrige situasjoner er 1 meteren som gjelder. 
 • På arrangement skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangement oppfyller krav i forskrift.
 • Arrangementer som har skjenkebevilling etter alkoholloven skal ikke utøve skjenkebevillingen.
 • På arrangementer skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen med smitteoppsporing. På arrangementer hvor alle sitter på faste tilviste plasser skal arrangør ha oversikt over hvor publikum sitter. Det skal om nødvendig nedtegnes en oversikt med kontaktopplysninger som oppbevares i 14 dager.

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:

 • Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer.
 • Utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør.
 • Toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.
 • Støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet.
 • Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter på en fast plass under hele arrangementet.

Ved kirkevandringer i kristne trossamfunn som avholdes frem til og med 15. januar 2022 kan nye deltakere kontinuerlig slippes inn når noen går ut.

Serveringssteder

Serveringssteder, som restaurant, kafe, bar og pub, utested, diskotek, nattklubb og lignende, skal sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig og skal sørge for:

 • At gjester kan overholde minst 1 meters avstand til andre personer enn husholdningen.
 • At det er minst 1 meter avstand mellom sitteplasser ved gjesters ankomst.
 • At ha rutiner for god hygiene, godt renhold og ventilasjon og at disse blir overholdt.

Serveringssteder som har skjenkebevilling skal:

 • Registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det. Disse opplysninger skal oppbevares forsvarlig i 14 dager. Serveringsstedet skal informere den som registreres om formålet.
 • Sørge for at det er sitteplasser til alle gjester.
 • Ikke ha servering for privat sammenkomst med flere enn 20 stykk innendørs og 50 personer utendørs.
 • Serveringssteder skal IKKE utøve skjenkebevilling.

Smittevernfaglig forsvarlig drift

Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, kjøpesentre, butikker, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig.

 • Med smittevernfaglig forsvarlig drift menes at virksomheten skal sørge for at det er mulig å holde minst 1 meters avstand til personer som ikke er i samme husstand,
 • at virksomheten har utarbeidet rutiner for god hygiene og godt renhold, og at rutinene blir overholdt.
 • Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.
 • Det skal om nødvendig benyttes vakthold for å sikre at kravet etterkommes.
 • Registrere kontaktopplysninger til de gjester som samtykker til det. Disse opplysninger skal oppbevares i 14 dager og kunne brukes i forbindelse med smitteoppsporing.

Orklandbadet stengt for ordinært besøk

Orklandbadet har bestemt seg for at badet stenges for ordinært besøk. Klatrehallen, Kafe Gomle og treningssenter holder åpent. Du kan lese mer om hvordan Orklandbadet håndterer situasjonen og hvilke tilbud som er åpne på Orklandbadets hjemmesider 

Stenging og begrensning av enkelte virksomheter

Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt. Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og lignende skal drive smittevernfaglig forsvarlig, og holde stengt for annet tilbud enn:

 • Individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det holdes 2 meters avstand.
 • Skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør.
 • Rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør.
 • Annen individuell behandling som det kan bestilles time til og hvor bad er en del av behandlingen.

Orklandbadet stenger badeanlegget for ordinært besøk

Badet stenges for ordinært besøk. Klatrehallen, Kafe Gomle og treningssenter holder åpent. Du kan lese mer om hvordan Orklandbadet håndterer driften framover på Orklandbadets hjemmesider 

De kommunale badeanleggene i Lensvik, på Løkken og på Krokstadøra stenges også.

Munnbind

 • Det er påbud om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst en meter avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, taxi og innendørs stasjonsområder. Påbudet gjelder også for ansatte, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer. Med fysisk barriere menes for eksempel pleksiglass i kasse på butikk.
 • Munnbindpåbud gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.
 • Det er allerede nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand.

Hjemmekontor

 • Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

Karantene

Her er det innført omfattende forandringer

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS-CoV-2 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomer på smitte, eller fra prøvetidspunktet dersom personen ikke utviklet symptomer, skal i smittekarantene i 10 døgn etter siste nærkontakt.

Forkortelse av karantene

 • Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære skal testes med enten hurtigtest eller PCR så snart som mulig ved beskjed om nærkontakt og med PCR på dag 7 etter nærkontakt. Ved negativ testresultat på dag 7-testen kan karantene avsluttes.
 • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt test av barnet.
 • Øvrige nærkontakter kan teste seg med PCR tidligst på dag 3 etter nærkontakten. Når negativt svar foreligger avsluttes smittekarantene i arbeids og skoletid, men ikke på fritid. Der må du fortsatt være i karantene og ta ny PCR-test dag 7 etter nærkontakt. Er den negativ så kan karantene avsluttes.

Unntak fra smittekarantene

 • Gjennomgått covid-19 i løpet av de siste 3 måneder med varighet fra avisolering til 3 måneder etter prøvedato. Testet du positiv prøve den 03.09.21 så er du fritatt karanteneplikt frem til og med 02.12.21.
 • Har du fått 3. dose for minimum 1 uke siden og du er øvrig nærkontakt? Da er du unntatt smittekarantene.  Er du husstandsmedlem må du teste deg hver dag i 7 dager med selvtest.
 • Er du under 18 år og ikke husstandsmedlem eller tilsvarende nære den smittede? Da er du fritatt karantenekrav og testkrav.

Spesielt for personer i samfunnskritiske funksjoner

 • Unntatt smittekarantene for øvrige nærkontakter i arbeidstiden etter negativ hurtigtest samme dag som arbeidet gjennomføres. Testing gjelder i 7 dager.
 • Personer i samme husstand eller tilsvarende nære må være fullvaksinert og bruke munnbind i arbeidstiden.

Isolasjon ved smitte

Personer som er bekreftet smittet av SARS –COV 2, men:

 • ikke har symptomer skal isolere seg i 6 døgn beregnet fra tidspunktet test med positivt resultat ble avlagt.
 • har symptomer skal isolere seg minimum 6 døgn fra symptomene startet.

Anbefalinger gjeldende fra 15. desember 2021

Dette er nasjonale RÅD om hvordan vi bør forholde oss i tiden framover.

Avstand og sosial kontakt

 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Anbefalingen om 1 meters avstand gjelder ikke på fritiden for barn i barnehage- og barneskolealder.
 • Det er også unntak for voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Personer med risiko for alvorlig sykdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg.
 • Man bør ikke ha flere enn 10 gjester hjemme ut over egen husstand. Man kan ha inntil 20 gjester en gang i løpet av jule- og nyttårshøytiden, men det bør være en meters avstand mellom gjestene. Alle må tenke gjennom hvor mange nærkontakter man har samlet sett.
 • Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/klasse/avdeling selv om det overstiger anbefalt antall gjester.
 • Reduser antall nærkontakter, men ikke isoler deg.
 • Treff andre utendørs når det er mulig.

Organiserte fritidsaktiviteter

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med. Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage. (nytt)
 • Vi anbefaler ikke å gjennomføre aktiviteter som samler barn og unge fra ulike steder, for eksempel kamper, cuper, turneringer eller stevner. (nytt)
 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen bør holde meteren også ved gjennomføring av fritidsaktiviteter. Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangementer både ute og innendørs, som kamper og turneringer, og andre organiserte fritidsaktiviteter på tvers av ulike grupper for både barn og voksne. Unntaket er utendørs arrangementer for barn og unge i idretter som ikke krever nærkontakter og som kan utøves med en meters avstand, som for eksempel skirenn, gitt at dette er mulig innenfor arrangementsregelverket.
 • Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktiviteter for voksne som foregår innendørs, som håndballtreninger og korøvelser.
 • Voksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktiviteter utendørs, men det er anbefalt å være maks 20 personer og holde meteren.
 • Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å holde god avstand til hverandre, også når man er ute.

Arbeidsliv

 • Hjemmekontor og munnbind gjelder ikke for tjenester der dette er til hinder for at ansatte kan utføre nødvendige og lovpålagte oppgaver i møte med sårbare grupper og barn og unge.
 • Anbefaling om 1 meters avstand.
 • Anbefaling om munnbind om det ikke er mulig å holde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierer som bruk av skillevegger eller liknende.
 • Påbud om å bruke munnbind gjelder i noen publikumsrettede deler av arbeidslivet. Se omtale over i forskrift om "Munnbind".
 • Det anbefales god ventilasjon/lufting i situasjoner der man oppholder seg i samme rom over tid med personer som ikke er hustandsmedlemmer og tilsvarende nære.