Onsdag 1. mars begynner Solveig Vold som ny fastlege ved Orkdal legesenter på Orkanger. Vold jobber i dag som fastlege ved Surnadal legesenter.

Vi gjør oppmerksom på at du allerede nå kan velge henne som fastlege. Det kan du gjøre på Helsenorges hjemmesider