Grethe Krokstad (54 år) er tilsatt som ny enhetsleder for plan og byggesak i Orkland kommune. Hun jobber i dag som plan- og bygningssjef i Kragerø kommune.

Som plan- og bygningssjef i Kragerø har hun ansvar for plan og byggesak, tilsyn og ulovlighetsoppfølging, landbruk, matrikkel, landmåling, kartforvaltning, eiendomsskatt og oppfølging av boplikt i null-konsesjonsområde. Hun har i Kragerø kommune også hatt ansvar for økonomi, personal, fag og utvikling for sitt område.

Jurist med fordypning i plan- og bygningsrett

Krokstad er utdannet med mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hennes masteroppgave omhandlet oppfølging av overtredelser på plan- og bygningsrettens område. Krokstad har også fordypning i forvaltningsrett og kommunalrett. Hun har i tillegg universitetsutdanning inkludert organisasjon og arbeidsliv fra grunnfagsstudier i sosiologi.

Krokstad har kontinuerlig oppdatert sin fagbakgrunn med ulike kurs som spenner fra ledelse til fag (areal-jus-byggesak).

Erfaring fra Melhus og Skaun

Hun startet sitt arbeid innen kommunal sektor i byggesaksavdelingen i Melhus kommune, hvor hun tok utdanning parallelt med 100 prosent jobb. Etter dette jobbet hun i Skaun kommune, først som jurist med særlig ansvar for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, og senere som jurist med fagansvar for plan og byggesak.

Krokstad var også konstituert som enhetsleder i Skaun kommune i en kort periode.

Samfunnsengasjert og god samfunnsforståelse

- Orkland kommune får en ny enhetsleder for plan og byggesak som er opptatt av god samfunnsutvikling gjennom arealplanlegging og som gjennom yrkeskarrieren har vist stor samfunns- og rolleforståelse. Jeg er trygg på at vi får en god lagspiller, som evner å få til samarbeid på tvers av fagmiljø og enheter. Ikke minst får vi en leder med sterk fagkompetanse innen enhetens ansvarsområder og som er vant til å jobbe med politiske prosesser, sier kommunalsjef samfunn Lavrans Skuterud i Orkland kommune.

- Orkland kommune har et godt omdømme og fremstår som en solid og god arbeidsgiver. Jeg ser frem til å begynne som enhetsleder for plan og byggesak i Orkland kommune. Det at det satses på næringsutvikling er veldig spennende, sier Grethe Krokstad.

Krokstad begynner i stillingen 7. juni.