For fjerde år på rad valgte instituttet for geografi ved NTNU å besøke Orkland. Studentene lærte om hvordan kommunen jobber med utviklingsplaner, og samspillet mellom kommunen og næringslivet i utviklingen av bærekraftige industrier.

Innsikt i kommunal sammenslåing

De fikk en varm velkomst av ordføreren og kommunedirektøren, som delte innsikt i prosessen med kommunal sammenslåing. Dette ga studentene en dypere forståelse av de politiske og administrative aspektene ved lokal utvikling.

Studentenes inntrykk av Orkland

Under presentasjonen til Jakobe Juul, kommunikasjonssjef i Orkland, ble det gjennomført en spørreundersøkelse blant studentene. Undersøkelsen fokuserte på studentenes tanker og inntrykk av Orkland. Stikkord som "fremtidens industri" "Orkla" og "sammenslåing" kom fram. Næringssjef Aasmund Lie gikk gjennom næringen og historien i Orkland slik at studentene skulle få en utvidet forståelse av kommunen. Fagsjef for plan, Ingrid Voll, fortalte om etableringsprosessen for Norsk kylling som er en næringsmiddelbedrift på Orkanger.

Relevansen av Orkland

Vi spurte studentene om hvorfor Orkland er så relevant?

- Kanskje fordi her er det så fokus på næringsutvikling, svarte Ingrid Hammer.
- Det er jo veldig interessant at de har et mål om å være en grønn kommune, og ha så mye utvikling, svarte Martine Graham.

- Nå har vi jo om næringsliv og industri, så nå ser vi på et prakteksemplar og en kommune som faktisk fokuserer på næring og industri, svarte Sverre Sveinung Koppen Jakobsson.