Det er mye snakk om vaksinering for tiden. Her følger en liten orientering om vaksinasjonsprogrammet slik det vil bli gjennomført i Orkland.

På rekordfart er det utviklet vaksine mot korona. Informasjonsstrømmen er massiv når det gjelder tematikken og det er ikke alltid så enkelt å sortere hva som er fakta. Det vil ganske sikkert bli endringer i både planer og gjennomføring etter hvert som flere vaksineleverandører får godkjent sine produkter i Norge. Vi har tatt utgangspunkt i det vi vet per i dag og laget en oversikt over hvordan vaksinasjonen vil bli gjennomført i Orkland kommune. Først litt fakta:

Hvem har ansvaret for å vaksinere?

Det er kommunene som får i oppgave å tilby vaksine. Koronavaksinering er definert som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

Når får jeg tilbud om vaksine?

Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får disse og når vi kan tilby dem til anbefalte grupper. Vaksinasjonsprogrammet har en liste over hvilke grupper som prioriteres. Dette kan du lese mer om lenger ned i artikkelen.

Tilhører du ikke noen av de prioriterte gruppene vil det nok ta en god stund før du får tilbudet. Du vil da bli en del av massevaksineringen. Nærmere informasjon om hvordan dette vil foregå vil bli gitt i god tid.

Kan noen bli pålagt å vaksinere seg? 

All vaksinasjon i Norge er frivillig. 

Hva koster vaksinen?

Vaksinen er gratis.  

Hva hvis jeg får bivirkninger av vaksinen?

I studier gjort under utvikling av vaksinen er det rapportert noen tilfeller av bivirkninger. De aller fleste bivirkningene oppsto 1-2 dager etter vaksinasjon. De var milde eller moderate og gikk over etter noen dager. Hvis du får bivirkninger av vaksinen, skal du melde dette til fastlegen som vil følge deg opp. Alle eventuelle bivirkninger skal registreres i en nasjonal database. Du kan lese mer om bivirkninger på Folkehelseinstituttets nettsider:

Hvordan får jeg beskjed om når jeg skal vaksineres?

Du får innkalling til vaksinering av din fastlege. Det har ingen hensikt å kontakte fastlegen for å be om å komme på venteliste.

Skal jeg vaksineres to ganger?

Ja. Alle som vaksineres må vaksineres to ganger for å oppnå ønsket effekt. Etter at du er vaksinert første gang kan du tidligst få neste dose etter 21 dager.

Hva med barn?

De vaksinealternativene som har kommet lengst er ikke testet på barn og unge. Barn har også lavere sykdomsbyrde enn resten av befolkningen. Vaksinasjon vil i første omgang ikke anbefales til barn og unge under 18 år.

Hva gjør jeg fram til jeg får vaksine?

Selv om vi nå setter i gang vaksineringen, vil det ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet. I mellomtiden må vi huske: 

 • God hånd- og hostehygiene.
 • Holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med. Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.  
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test. 
 • Følge regler, råd og anbefalinger fra nasjonale og lokale myndigheter.

Prioriterte grupper

Orkland kommune følger de nasjonale anbefalingene når det gjelder hvilke grupper som skal prioriteres. I punkt 1 til 9 under finner du rekkefølgen i vaksinasjonsprogrammet.  Når vi er ferdig med å vaksinere en gruppe fortsetter vi til neste.

1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år 
4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år.
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift). 
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon. 
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon.

5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:  

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon.
 • Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer.  
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere).
 • Demens  
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk).  
 • Hjerneslag  
 • Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.

6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5 
8. Alder 55-64 år 
9. Alder 45-54 år 

Når alle de ni gruppene er ferdig vaksinert vil det bli igangsatt massevaksinering av den øvrige befolkningen. Det vil komme nærmere informasjon om hvor og når dette vil foregå.

Følg framdriften i Orkland

Her kan du følge framdriften i vaksinasjonsprogrammet fra uke til uke i Orkland kommune:


orkland.kommune.no/korona