Pasienter med fastlege på Meldal legekontor og med behov for akutt-time må denne dagen ringe legevaktsentralen 116 117. For akutt medisinsk nødhjelp er det uansett 113 som må kontaktes.

Onsdag 8. november holder Meldal legekontor stengt, grunnet overgang til nytt journalsystem.

– Vi ber pasienter med ordinære henvendelser, som timebestilling, om å vente til torsdag 9. november for å ta kontakt, sier assisterende kommuneoverlege Peter M. Trojanowski.

Fra 9. november benytter legesenteret et journalsystem kalt WebMed. Det betyr at pasientene da kan bruke helsenorge for både timebestilling, dialog med fastlegen og bestilling av resepter.

– Denne løsningen ble mye brukt under pandemien, så mange er nok godt kjent med den fra før. Dessuten benytter også og St.Olavs hospital samme løsning, sier Trojanowski.

Han ber om forståelse for at det kan bli noe lengre ventetid på telefon ved oppstart, men minner om at åpningstidene, legene og sekretærene er de samme.

– Jeg kan love at alle vil hjelpe til så godt vi kan for at overgangen til nytt system skal bli så god som mulig for alle.