Reguleringsplanen for Stubban boligområde ble 1.gangs behandlet og vedtatt sendt på høring i Hovedutvalg forvaltning den 17.03.2021. Med hjemmel i matrikkelforskriften § 50 sjuende ledd, sendes forslag til veinavn for nye veier i reguleringsområdet ut på høring.

Håmmårveien: Veien går i nordlig retning mot Håmmåren (navn på ås).

Stubbflåttveien: Veien går fra Monsetjårvegen og i nordvestlig retning mot gården som i kart er gitt navnet Flåtten eller Stubbflotten.

Veiene / adresseparsellene er illustrert på kart under:

Kart veinavn stubban.jpg

Høringsuttalelser sendes til postmottak@orkland.kommune.no eller med post til Orkland kommune, Postboks 83, 7301 Orkanger innen 16.04.2021. Merk uttalelser i saken med BYGG-21/00373.