Fra 29.januar er legevakten i Orkdalsregionen samlokalisert med mottaksavdelingen ved Orkdal Sjukehus. Den nye enheten får navnet Felles mottaksenhet.

Endringen består kun i at legevakten har flyttet inn i nye lokaler hvor legekonsultasjon finner sted, og endrer ikke på hvordan pasientene skal forholde seg.

Inngangen er fortsatt via hovedinngangen ved sjukehuset. Både adkomst, venterom og tilbudet som legevakten gir er som tidligere.

116 117

Legevakten ved Orkdal sjukehus har åpningstider alle hverdager fra klokken 15.30 til 08.00. I helg og høytidsdager er legevakten åpen hele døgnet. I disse tidsrommene skal pasientene kontakte legevakt som tidligere ved å benytte telefonnummer 116 117.

Det presiseres imidlertid at man ved alvorlig akutt skade eller sykdom skal ringe 113.

På dagtid

I vanlig kontortid på hverdager mellom 08.00 til 15.30 befinner legevaktene seg på de ordinære legekontorene i kommunene. I dette tidsrommet skal du derfor fortsatt ringe til ditt legekontor.

Legevakten i Orkdalsregionen er felles legevakt for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.

Her kan du lese mer om legetjenesten i Orkland