I Elvepromenaden borettslag i Bårdshaugsvingen 36 på Orkanger er andel nummer 4 ledig.

Om boligen:

  • 3-roms/77 m2 bruksareal i 1. etasje.
  • Innskudd kroner 870 000.
  • Fellesutgifter kroner 9 000 per måned.
  • Omsorgstjenester følger ikke boligen.

Søker må være:

  • Bosatt i Orkland kommune
  • 60 år og/eller trygdet eller med annet pleie- og omsorgsbehov
  • Uten egnet bolig i forhold til fysisk eller psykisk funksjonshemming

Ta kontakt med tildelingskontoret for helse og mestring på telefon 90 81 35 10  for visning eller spørsmål.

Søknadsskjema «helse- og omsorgstjenester» benyttes og kan fås på visning, eller du kan søke via denne linken:

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Boligen tildeles etter individuell vurdering.

Søknadsfrist 08.05.2022

Søker du på papirbasert søknadsskjema sendes dette til:

Orkland kommune
postboks 83
7301 Orkanger