Elvepromenaden Borettslag, Bårdshaugsvingen 36, 7300 Orkanger, andel nr. 21 er ledig.

  • 2-roms/59 m2 bruksareal i 2. etasje.
  • Innskudd kroner 701 000.
  • Fellesutgifter kroner 7 000 per måned.
  • Omsorgstjenester følger ikke boligen.

Søker må være:

  • Bosatt i Orkland kommune.
  • 60 år og/eller trygdet eller med annet pleie- og omsorgsbehov.
  • Uten egnet bolig i forhold til fysisk eller psykisk funksjonshemming.

Ta kontakt med tildelingskontoret for visning eller spørsmål på telefon 908 13 510  

Søknadsskjema «Helse- og omsorgstjenester» benyttes og kan fås på visning.

Du kan også søke på digitalt søknadsskjema

  • Boligen tildeles etter individuell vurdering.
  • Søknadsfrist: 05.01.2022
  • Skjemaet sendes Orkland kommune, postboks 83, 7301 Orkanger.