En pinse med godvær ligger bak oss. I fridagene har koronatelefonen ikke vært betjent, og prøvetakingsteamet har hatt fri. Noen prøver er likevel foretatt av legevakt og kommuneoverlege, slik at det totale antall prøver nå er opp i 1200. Om lag 6,5 prosent av befolkningen er nå testet minimum en gang. Siden siste positive tilfelle i Orkland 11. april, er det tatt over 700 prøver som alle har vært negative.

Lave mørketall

Det er testet mye på skoler, barnehager og institusjoner, men også på andre arbeidsplasser og innen de fleste miljøer. Dette indikerer at mørketallet sannsynligvis er lavt i Orkland og at befolkningens innsats, samt at nasjonale og lokale tiltak har fungert så langt. Med bakgrunn i dette kan man med en viss trygghet si at det er lavt smittepress ikke bare her, men også nasjonalt.

Derfor åpnes samfunnet gradvis mer og mer. Åpningen av skoler og barnehager gav ikke noe økt smitteforekomst. Det er fortsatt ytterst få barn som har hatt smitte i Norge. Som en naturlig konsekvens av dette åpnes det nå ytterligere for både barneidrett slik at hverdagene også normaliseres på fritiden. Det har kommet en god del endringer som gjelder fra 1. juni. I tillegg er det noen justeringer i forhold til enkelte tema som vi tidligere har omtalt. Her følger en oppsummering:

Idrettsaktiviteter

Det åpnes nå opp for barne- og ungdomsidrett opp til 19 års alder. Nå kan inntil 20 personer møtes i en treningsgruppe uten å overholde 1-meterskravet, slik at nærkampspill kan praktiseres. Når det gjelder interne treningskamper kan dette gjennomføres ved at de faste treningsgruppene kan deles opp og spille mot hverandre. Det er presisert at lag fra ulike aldersgrupper ikke skal møtes for interne treningskamper. En til en-idretter som ulike kampsporter kan nå starte opp. Det oppfordres imidlertid til å begrense antall treningspartnere.

I Orkland følger vi den nasjonale anbefalingen slik at idrettslag nå kan starte aktiviteter i henhold til denne nasjonale veiledningen. Hvert lag bør forholde seg til sitt særforbunds koronaregler. Eventuelle spørsmål kan avklares med kommuneoverlegen.

Det har vært noen restriksjoner knyttet til uorganisert aktivitet for barn under 12 år på baner. Mye tyder på at restriksjonene i stor grad har vært overholdt. Kommunale anlegg vil nå bli åpnet for uorganisert aktivitet. Det presiseres at uorganiserte kamper ikke er tillatt! De som benytter uorganisert aktivitet, skal ha oversikt hvem de er sammen med. Dette i forhold til eventuell smitte og sporingsmuligheter.

Reisevirksomhet - innland

Etter flere uker med strenge tiltak både nasjonalt og lokalt, åpnes det nå opp for fritidsreiser innenlands. Smittepress og koronaforekomsten er lav i mange norske kommuner. Fra 1. juni kan du reise innenlands hvis du er frisk og reiser på en måte der du unngår å spre smitte, samt reduserer muligheten for å bli smittet selv.

 • Syke personer skal være hjemme. Blir du syk på tur, ta kontakt med helsepersonell slik at du får vurdert testing og videre tiltak.
 • Praktiser god hygiene. Vask deg heller en gang for mye enn en for lite.
 • Reduser kontakten med personer og hold minimum 1 meters avstand til alle, unntatt dine nærmeste.

For personer i risikogruppene gjelder de samme rådene. Man kan reise, men planlegg turen nøye. Unngå å reise kollektivt, hold god avstand til andre og unngå folkeansamlinger. Man bør være i nærheten av helsehjelp i tilfelle noe skulle skje. Dersom antall smittetilfeller øker i Norge bør risikogrupper ikke legge ut på reise.

Reisevirksomhet - utland

Alle som ankommer Norge fra fritidsreise fra utlandet skal i 10 dagers karantene. Karanteneplikten gjelder ikke personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted og krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland. Fra 1. juni gjelder dette også for Danmark. Fra 15. juni gjelder heller ikke karanteneplikten for fritidsreiser til Danmark.

Du bør fortsatt unngå utenlandsreiser dersom de ikke er strengt nødvendig! «Harry-handel» i Sverige er ikke å anse som nødvendig og du bør revurdere eventuelle planlagte turer. Det er svært høy forekomst av koronasmitte i Sverige. Smitten har nådd Jämtland, der mange orklendinger tradisjonelt handler. Reiser du, vil du få 10 dagers karanteneplikt. Da dette ikke er en nødvendig reise, vil ikke arbeidsgivere nødvendigvis utbetale lønn for dagene du er i selvforskyldt karantene.

Karanteneregler

Karantenereglene er ikke endret fra 1. juni. Dette gjelder fortsatt:  

 • Nærkontakter, som ikke er husstandsmedlemmer til person med påvist covid-19, må være i hjemmekarantene i 10 dager etter siste kontakt med pasienten som har fått påvist viruset.
 • Nærkontakter, som er husstandsmedlemmer til person(er) med påvist eller sannsynlig* covid-19, må være i hjemmekarantene frem til isoleringen for de syke er opphevet, og minimum 10 dager etter at karantenen startet.
 • Personer som har reist utenfor Norge, skal være i hjemmekarantene i 10 dager etter hjemkomst.
 • Tid i hjemmekarantene kan ikke avkortes ved negativt prøvesvar.

Testing

Vi fortsetter å teste alle med luftveissymptomer med hoste, feber, tungpust, tap av smak og luktesans, sår hals og nesetetthet. Blant eldre og folk i risikogrupper, samt institusjonsbeboere, testes det på svært lav indikasjon. Personer som får tildelt plass på institusjon vurderes for testing selv om de ikke har symptomer.

Skoler

Skolene åpner for fullt fra 2. juni. Det er begrensning med transport for noen få, men det jobbes med Atb og det blir en avklaring i løpet av de neste dagene.  

Sykehjem

Orkland har den siste måneden hatt åpning for besøk og har gradvis utvidet tilbudet. Nasjonale føringer for åpning er ikke det samme som at sykehjem nå er helt åpent og at besøkende kan komme og gå som man vil.

Alle besøk på institusjoner skal være avtalt på forhånd. Det vil bli registrering av besøk og besøksbegrensning per uke i forhold til kapasitet. Følgende gjelder institusjoner i Orkland:

 • Pårørende og nærmeste familie kan avtale besøk.
 • Besøk begrenses til ett per uke.
 • Varigheten avtales med avdelingen. Dette vurderes utfra tilgjengelige ressurser i avdelingen og det enkelte tilfelle.
 • Personell bør være tilstede slik at man er sikker på at avstand og hygiene opprettholdes, samt unngå kontakt med andre. Noen pårørende vil etter hvert lære gode rutiner og da er det ikke nødvendig med tilstedeværelse hele tiden.
 • Besøk foregår ute eller tilrettelagt innendørs. Besøk gjennomføres ikke i avdelingen.
 • Om været tillater det anbefales det at beboere tas med på tur i for eksempel rullestol eller biltur. På tur bør folkeansamlinger unngås. 
 • Avstand skal overholdes. Minimum 1 meter, men helst 2.
 • Besøkende skal ikke ha symptomer på luftveisinfeksjon eller annen uavklart tilstand.
 • Besøkende kan være maksimalt 5 personer totalt. Innendørs krever dette et areal på minimum 24 kvadratmeter.
 • Minimal eller helst ingen fysisk kontakt.
 • Gaver kan ikke gis ikke direkte til beboerne. De leveres til personalet på avdelingen. Er det produkter som kan sprites/vaskes, gjøres dette før beboer får det overlevert. Er det ting som ikke kan vaskes eller tørkes av, settes det i karantene i 24 timer før det bringes til beboere.
 • Dersom beboere er forkjølet eller har annen sykdom, utsettes besøket.

Besøk ved akutt sykdom eller ved livets slutt foregår som tidligere etter avtale med avdelingen.

Normal åpningstid

Orkland rådhus og øvrige kommunehus i Orkland har normal åpningstid fra 2. juni, og du kan nå komme innom uten avtale. NAV har åpnet sitt mottak for publikum mandag, tirsdag torsdag og fredag fra 10:00 til 12:00. Se også nav.no

Registrering av besøkende og smitteverntiltak opprettholdes på rådhus og kommunehus.


orkland.kommune.no/korona