Om jordmortjenesten

I Orkland kommune jobber til sammen fire jordmødre. Når du er gravid kan du velge om du vil gå til jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i svangerskapet for å få viktig informasjon og en tidlig livsstilsamtale. Du kan komme når som helst i svangerskapet, og må ikke gå til lege på første kontroll. I tillegg til svangerskapsomsorg tilbyr vi også hjelp til familieplanlegging, rådgivning ved abort, prevensjonsveiledning og celleprøvetaking.

Ta kontakt med oss om du tror vi kan hjelpe deg. Å gå til jordmor i kommunen er gratis!

God start

Er du gravid og har en utfordrende livssituasjon med økonomi, rus eller andre forhold som bekymrer deg? Da kan jordmortjenesten hjelpe deg. I Orkland kommune jobber vi tverrfaglig for å støtte familien inn i modning og endring som er til det beste for små og store.

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du helsehjelp gjennom hele svangerskapet, i forberedelse til fødsel og i oppstart av barseltiden. Vi tilbyr kontroller etter fødsel med prevensjonsveiledning, helseundersøkelse og spiralinnsettelse. Vi kan også hjelpe deg med å få tatt blodprøver og rutinemessig celleprøve.

Vi ønsker å ha fokus på din livssituasjon og det som er viktig for deg. Jordmor sin oppgave er å ivareta friske kvinner med normale svangerskap, men vi yter også helsehjelp til risikogravide. Vi samarbeider derfor tett med fødeavdelingen og fastlegene og henviser deg videre ved behov.

Jordmor har taushetsplikt, så her kan du snakke om alt. Du har krav på tolk, og krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. Er du gravid, men usikker på om du vil beholde barnet, kan jordmortjenesten være et sted å få hjelp til å sortere tanker, følelser, og finne en retning videre.

Oppfølging i svangerskapet

 • Helsekontroller for gravide etter nasjonale retningslinjer
 • Samtaler om livsstil, kost og levevaner
 • Hjelp til endringer som snus- og røykeslutt
 • Psykisk helse og samtaler rundt din livssituasjon
 • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen
 • Fødselsforberedende samtaler og kurs – med fokus på mestring, valgfrihet og trygghet
 • Foreldreforberedende samtaler og kurs – å gå fra par til familie, utfordringer og gleder

Oppfølging i barseltiden

 • Hjemmebesøk etter fødsel. Jordmor tilbyr hjemmebesøk til alle familier kort tid etter hjemkomst fra føde-/ barselavdelingen. Hensikten med besøket er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi veiledning til en vellykket ammestart og gi støtte til foreldrene i den nye rollen.
 • Vi tilbyr barselgrupper på helsestasjonene i Meldal og Orkanger. Barselgrupper er et gruppetilbud som arrangeres i samarbeid med fysioterapi-tjenesten hvor jordmødre, helsesykepleiere og fysioterapeuter snakker om fysisk og psykisk helse etter fødsel. Dersom du tilhører Krokstadøra eller Lensvik helsestasjon er du velkommen til å delta på våre barselgrupper ved en av de andre helsestasjonene. Gruppetilbudet har blant annet som mål å styrke foreldrenes trygghet og sosiale nettverk. Spør jordmor eller helsesykepleier på din helsestasjon om når det er barselgruppe, eller følg med Jordmortjenesten i Orkland kommune på facebook.
 • Når barnet er født får dere tilbud om videre oppfølging av helsesykepleier på helsestasjonen

Kvinnehelsetilbud

 • Jordmødrene ved helsestasjonen tilbyr etterkontroll etter fødsel. Du får tilbud om time til etterkontroll etter fødsel når du selv føler du trenger det. De fleste velger å komme til en etterkontroll ca. 6 uker etter fødsel
 • Jordmor tilbyr prevensjonsveiledning og kan skrive ut resept på alle typer prevensjon til friske kvinner. Vi tilbyr innsetting og fjerning av både spiral og p-stav. Vi veileder ut i fra råd fra www.sexogsamfunn.no som er  Norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.
 • Cytologiprøve/ Celleprøve for sjekk av livmorhalskreft kan du ta hos oss. Les mer på nettsidene til Kreftregisteret

Ungdomstilbud

Fødsel og foreldreforberedende kurs

Vi holder fødsel- og foreldreforberedende kurs igjennom hele året. Kurset er delt i to, hvor kurskveld 1 er et fødselsforberedende kurs som holdes av jordmødre, og kurskveld 2 er et foreldreforberedende kurs som jordmødre og helsesykepleiere holder sammen.

Alle som går til kommunejordmor i svangerskapet får automatisk invitasjon i posten til våre fødsel- og foreldreforberedende kurs. Vi anbefaler at du er kommet til uke 28 av svangerskapet eller senere før du deltar på kurset.

Kursene holdes fortrinnsvis på ettermiddag fra 17:00 - 19:30. Kursene er gratis å delta på, men vi ønsker at du/ dere melder dere på. Ring helsestasjonen eller si fra til din jordmor om at du vil delta.

Følg oss på Facebook for opplysninger om neste kurs

 

Nyttige lenker for dere som planlegger eller venter barn