Om jordmortjenesten

I Orkland kommune jobber det to jordmødre. Når du er gravid kan du velge om du vil gå til jordmor og/eller fastlege i svangerskapet. Ta gjerne kontakt med oss tidlig i svangerskapet for å få viktig informasjon og en tidlig livsstilsamtale. Du kan komme til oss når som helst i svangerskapet, og må ikke gå til lege på første kontroll. Vi utfører det meste av prøvetaking og henviser videre til fastlege eller sykehus ved behov. I tillegg til svangerskapsomsorg tilbyr vi også hjelp til familieplanlegging, rådgivning ved abort, prevensjonsveiledning og celleprøvetaking.

Ta kontakt med oss om du tror vi kan hjelpe deg. Å gå til jordmor i kommunen er gratis!

God start

Er du gravid og har en utfordrende livssituasjon med økonomi, rus eller andre forhold som bekymrer deg? Da kan jordmortjenesten hjelpe deg. I Orkland kommune jobber vi tverrfaglig for å støtte familien inn i modning og endring som er til det beste for små og store.

Mor i Norge- studien

Skal du bli mor for første gang, og opplever at du trenger mer hjelp og støtte enn det som per i dag finnes på helsestasjon og hos fastlege? 
Da håper vi du har lyst til å være med i Mor i Norge–studien  

Mer informasjon om Mor i Norge-studien

Mor i Norge-studien er Norges største studie av forebyggende tiltak blant førstegangsforeldre. Vi vil undersøke hvordan det går med de som skal bli mor for første gang og som har behov for mer oppfølging enn det som per i dag tilbys på helsestasjonen og hos fastlege.

Studien gjennomføres i 33 norske kommuner, og har oppstart 1. juni 2023. Over cirka to år vil vi rekruttere 600-700 gravide kvinner til studien. Forskerne vil følge familiene fra mor er gravid og frem til barnet er to år. Deretter er det planlagt en oppfølgingsstudie hvor forskerne følger familien videre frem til barnet fyller 17 år. De som blir med vil i første omgang bli invitert til å svare på til sammen fem spørreskjemaer: et spørreskjema ved oppstart, et i graviditeten og tre skjemaer i barnets to første leveår.

Hensikten med studien er å undersøke oppfølgingen av de som skal bli mor for første gang, både underveis i graviditeten og i den første tiden som mor. Målet er å få kunnskap om hva slags støtte kvinnene har behov for i svangerskapet og småbarnsperioden, og å finne ut om noen tilbud er mer nyttige enn andre. Slik kunnskap kan forbedre tilbudet til førstegangsforeldre i fremtiden. Gode tjenester rettet mot gravide kan fremme sunne svangerskap, forbedre oppvekstvilkårene for barn og styrke foreldrenes livssituasjon.

Ved å dele dine erfaringer om det å bli mor for første gang, vil du bidra til at helsehjelpen til førstegangsforeldre med ekstra oppfølgingsbehov kan bli bedre i fremtiden. Les mer om hvem som kan bli med i studien og hva det innebærer å delta.
Mor i Norge-studien er ledet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet – storbyuniversitetet og finansiert av Barne, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir). Prosjektleder Anne Grete Tøge er ansvarlig for personvernet i studien.

Ønsker du å å delta eller få mer informasjon, si fra til din jordmor eller fastlege, eller ta direkte kontakt med teamleder Monica Wold Gustafson tlf 91 34 30 62 eller administrasjonskonsulent Benthe Hegvik, telefon 95 01 46 44, e-post: morinorgestudien@trondheim.kommune.no

Hva tilbyr vi?

Hos oss får du helsehjelp gjennom hele svangerskapet, i forberedelse til fødsel og i oppstart av barseltiden. Vi tilbyr kontroller etter fødsel med prevensjonsveiledning, helseundersøkelse og spiralinnsettelse. Vi kan også hjelpe deg med å få tatt blodprøver og rutinemessig celleprøve.

Vi ønsker å ha fokus på din livssituasjon og det som er viktig for deg. Jordmor sin oppgave er å ivareta friske kvinner med normale svangerskap, men vi yter også helsehjelp til risikogravide. Vi samarbeider derfor tett med fødeavdelingen og fastlegene og henviser deg videre ved behov.

Jordmor har taushetsplikt, så her kan du snakke om alt. Du har krav på tolk, og krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. Er du gravid, men usikker på om du vil beholde barnet, kan jordmortjenesten være et sted å få hjelp til å sortere tanker, følelser, og finne en retning videre.

Oppfølging i svangerskapet

 • Helsekontroller for gravide etter nasjonale retningslinjer
 • Samtaler om livsstil, kost og levevaner
 • Hjelp til endringer som snus- og røykeslutt
 • Psykisk helse og samtaler rundt din livssituasjon
 • Arbeidsliv - på jobb med barn i magen
 • Fødselsforberedende samtaler og kurs – med fokus på mestring, valgfrihet og trygghet
 • Foreldreforberedende samtaler og kurs – å gå fra par til familie, utfordringer og gleder

Oppfølging i barseltiden

 • Jordmor tar kontakt med familien så raskt som mulig etter utskrivning fra føde-/ barselavdelingen for å tilby tidlig oppfølging. Vi tilbyr i hovedsak oppfølging av jordmor på helsestasjonen. Hensikten med den tidlige kontakten er å ivareta mor og barns helse i nyfødtperioden, gi veiledning for en vellykket ammestart og gi støtte til foreldrene i den nye rollen.
 • Helsestasjonen tilbyr barselgrupper på helsestasjonene i Meldal og Orkanger. Dersom du tilhører Krokstadøra eller Lensvik helsestasjon er du velkommen til å delta på våre barselgrupper ved en av de andre helsestasjonene. Gruppetilbudet har blant annet som mål å styrke foreldrenes trygghet og sosiale nettverk. Spør jordmor eller helsesykepleier på din helsestasjon om du har spørsmål knyttet til barselgruppene.
 • Når barnet er født får dere tilbud om videre oppfølging av helsesykepleier på helsestasjonen

Etterkontroll og kvinnehelsetilbud

 • Jordmødrene ved helsestasjonen tilbyr etterkontroll etter fødsel. Du får tilbud om time til etterkontroll etter fødsel når du selv føler du trenger det. De fleste velger å komme til en etterkontroll cirka 6 - 12 uker etter fødsel.
 • I rolige perioder kan jordmødrene tilby prevensjonsveiledning, foreskriving av prevensjon, innsetting og fjerning av både spiral og p-stav hos friske kvinner. Cytologiprøve/ Celleprøve for sjekk av livmorhalskreft kan du ta hos oss i perioder hvor det ikke går ut over ordinær svangerskapsoppfølging. 
  Vi veileder ut i fra råd fra www.sexogsamfunn.no som er norges største senter for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Dersom du ikke får time hos oss anbefaler vi at du tar kontakt med ditt fastlegekontor. Les mer om celleprøver på nettsidene til Kreftregisteret

Ungdomstilbud

Fødsel og foreldreforberedende kurs

 • Vi holder fødsel- og foreldreforberedende kurs annenhver måned. Alle som går til kommunejordmor i svangerskapet får automatisk forespørsel om de vil delta, og en formell invitasjon sendes på digipost et par uker i forkant av kurset. 
 • Vi anbefaler at du er kommet til uke 26 av svangerskapet eller senere før du deltar på kurset. Kursene holdes fortrinnsvis på ettermiddag klokken 17:00 - 20:00. Kursene er gratis å delta på, men vi ønsker at du/ dere melder dere på. Ring helsestasjonen eller si fra til din jordmor om at du vil delta.
 • For 2024 er det planlagt kurs følgende dager:  6/2, 9/4, 11/6, 20/8, 15/10, 3/12. NB! Endringer i disse datoene kan forekomme.  

Nyttige lenker og informasjon til dere som planlegger eller venter barn

Annen viktig informasjon for deg som venter barn: