Driftsavdelingen vil i tiden fram mot rundt 1. juni 2021 gjøre undersøkelser i forhold til innlekking av overvann på spillvannsnettet i område Vormstad.

Dette som følge av at det kommer inn mye overvann i avløpsrenseanlegget på Vormstad, noe som gjør at renseprosess ikke virker som den skal.

Det vil bli gjort tester med fargestoff og røyk i rørsystemet for å avdekke eventuelle feilkoplinger.

Dette kan medføre at kommunens driftsoperatører vil undersøke nærmere ved enkelte eiendommer. Det kan være behov for å sette opp stige til boliger for tilkomst til taknedløp.

Ved eventuelle spørsmål ta kontakt med teknisk vakt på telefon 73 46 73 73