Ordfører Oddbjørn Bang oppfordrer innbyggerne til å la seg teste ved den minste mistanke om smitte og at vi tar vare på de som blir smittet. - Samfunnet har gradvis åpnet opp og vi må regne med å få tilfeller hos oss også, sier han.

Ordføreren er selvsagt svært glad for at det ikke har vært påvist smitte i kommunen siden 11. april. Heller ikke i våre nærmeste nabokommuner er viruset påvist på lang tid. Ut fra det er det mange som kanskje puster lettet ut og tenker at faren er over. I den siste tiden har imidlertid smitten blomstret opp flere steder i landet, noe som er en naturlig følge av at myndighetene har åpnet samfunnet gradvis på flere områder.

Trygghet

- Den gradvise gjenåpningen er selvsagt nødvendig for å holde samfunnet i gang, og vi er i en helt annen situasjon nå enn vi var da landet stengte ned 12. mars. Da var det mange usikkerhetsmomenter både i forhold til smittevern, tilgang til utstyr og håndtering. Nå har vi både nasjonalt og lokalt i Orkland erfaring på drift av samfunnet i en unntakssituasjon og samtidig styrket beredskapen og kompetansen på håndtering av eventuelle utbrudd. Det er skapt en trygghet for at vi skal være i stand til å håndtere dette på en god måte framover, sier Bang. 

La deg teste

Han er opptatt av at innbyggerne ikke må se på det å få koronasmitte som noe skambelagt. I sommer har det vært åpnet for å feriere både innenlands og å reise til såkalte grønne land og regioner. Samtidig har det vært mulig fra folk fra de samme grønne områdene å komme til Norge. Bang synes det er viktig å understreke at de som har fulgt disse reglene ikke har gjort noe galt, selv om det kan innebære en viss risiko for smittesituasjonen.

- Det viktigste vi innbyggere gjør er at vi fortsetter med de smitteverntiltakene vi etter hvert er blitt så godt kjent med, og at vi ikke nøler med å ta kontakt for testing ved den minste mistanke. Det verste som kan skje er at vi lar være å teste oss.

Lavterskel

Ordføreren er glad for at det nå kan gjennomføres tester uten henvisning fra fastlege og at du selv kan sjekke prøvesvaret digitalt. Dette gjør at terskelen for gjennomføring er enda lavere.

- Det er bare å ringe vår koronatelefon 900 31 260 for timebestilling. Der treffer du hyggelige ansatte som setter opp tid for prøvetaking. På avtalt tid kjører du til prøvetakingsteamet som holder til i egne lokaler utenfor Orkland rådhus. Der blir du tatt imot av dyktig helsepersonell som gjennomfører testen raskt og effektivt. Ved hjelp av Bank-ID eller Buypass kan du dagen etter logge inn på nettsiden til helsenorge.no og sjekke svaret selv, sier han.

Dugnadsånd

Selv om vi ikke har hatt tilfeller siden 11. april skal ikke innbyggerne føle skyld dersom man skulle bli smittet. Er man syk er det viktigste at det blir oppdaget og at nødvendige tiltak blir iverksatt. Skal vi komme gjennom dette er vi helt avhengig av å spille på samme lag og følge alle råd vi får.

- Dette er dugnadsarbeid på høyt nivå og det har vi god tradisjon for i Orkland. Vi skal ta vare på og støtte de som blir smittet. Helse- og omsorgsminister Bernt Høie har sagt at skyld og skam aldri har vært til hjelp i kampen mot smittsomme sykdommer, heller tvert imot. Skam fører til at folk ønsker å skjule smitte og at den kan spre seg fordi folk ikke vil teste seg. Alle kan være uheldige og bli smittet. Det er ord vi skal ta med oss, sier Oddbjørn Bang, som ønsker alle innbyggerne en god høst.


orkland.kommune.no/korona